HomeMijn geld beherenGeld witwassen: contante betalingen boven 3.000 euro verboden

Geld witwassen: contante betalingen boven 3.000 euro verboden

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om bedragen boven 3.000 euro cash te betalen. Die beperking maakt deel uit van een reeks regeringsmaatregelen in de strijd tegen het witwassen van geld en fiscale fraude.

De ‘antiwitwaswet’ dateert van 29 maart 2012. Het maximumbedrag voor cashbetalingen bij handelaars en professionelen werd in twee keer verlaagd:

  • Sinds april 2012 was dat maximaal 5.000 euro.
  • En sinds 1 januari 2014 hoogstens 3.000 euro.

Welke verrichtingen?

De wet heeft betrekking op alle commerciële verrichtingen. Namelijk alle verrichtingen tussen professionelen onderling of tussen professionelen en particulieren. Als u dus de factuur van een handelaar of stielman (uw loodgieter bijvoorbeeld) contant betaalt, is de limiet van 3.000 euro van toepassing.

De wet geldt ook voor vastgoedtransacties. Maar dan nog veel strikter. Elke contante betaling is verboden.

Verkoopprijs, niet alleen de contante betaling

Opgelet: de limiet van 3.000 euro is van toepassing op de verkoopprijs en niet op de betaling. Als uw factuur hoger is dan 3.000 euro, mag u niet 3.000 euro cash betalen en de rest met een ander betaalmiddel.

De wet zegt inderdaad dat als de verkoopprijs 3.000 euro overschrijdt, u maximaal 10% van het bedrag – met een maximum van 3.000 euro – contant mag betalen. Als u dus bij een garage een tweedehandsauto voor 6.000 euro koopt, kunt u hooguit 600 euro cash betalen.

Let op: de verkoop kunstmatig opsplitsen om de limiet te omzeilen is natuurlijk verboden.

Niet voor particulieren

De wet zegt niets over verrichtingen tussen particulieren. Niets belet u dus om bv. contant een schuld terug te betalen. Of om de auto van uw buur over te kopen en cash te betalen. Maar wees voorzichtig. Een contante betaling is altijd moeilijker te bewijzen. Maak zeker een ontvangstbewijs op, met de datum en de handtekeningen van beide partijen. Maar het is altijd beter om een overschrijving te doen. Zo hebt u een onbetwistbaar betalingsbewijs.

Welke sancties?

In geval van inbreuk zijn zowel de verkoper als de koper aansprakelijk. De overtreders riskeren een boete van maximaal 10% van het onwettelijk cash betaalde bedrag. Die boete kan wel niet hoger zijn dan 1.350.000 euro.