HomeSlim sparenFiscaliteit: welke vrijstelling voor mijn spaarrekening?

Fiscaliteit: welke vrijstelling voor mijn spaarrekening?

“Volgens de huidige fiscale wetgeving is de eerste schijf van 1.880 euro aan intresten op een spaarrekening vrijgesteld van roerende voorheffing. Maar wat als ik verschillende spaarrekeningen heb? Of als mijn vrouw en ik een gemeenschappelijke spaarrekening hebben?” (Urbain, 52 jaar)

Laat ons eventjes terugkomen op het basisprincipe van roerende inkomsten. Voor het aanslagjaar 2013 heeft de regering beslist dat alle roerende inkomsten onderworpen zijn aan een voorheffing van 25%. Dat is bv. het geval voor de intresten van uw kasbons. Uw bank houdt 25% van die intresten af, stort dat door naar de belastingdienst en crediteert uw rekening met de resterende 75% van de opbrengst.

De spaarrekening vrijgesteld van roerende voorheffing?

Om de Belgen aan te moedigen om te sparen, bestaat er al jarenlang een vrijstelling voor gereglementeerde spaarrekeningen. De eerste schijf van 1.880 euro aan intresten (bedrag voor 2013) is dus volledig vrijgesteld van roerende voorheffing.

Per persoon en niet per rekening

Die limiet van 1.880 euro geldt per persoon en niet per rekening. Dus als u twee spaarrekeningen hebt die elk 1.500 euro aan intresten opbrengen, hebt u in het totaal 3.000 euro intresten. Dat is 1.120 euro boven de limiet.

Maar de banken hanteren als regel dat ze voor spaarrekeningen geen roerende voorheffing aftrekken voor de eerste schijf van 1.880 euro. Het is dus aan u om die 1.120 euro aan te geven in uw belastingaangifte.

En als een spaarrekening twee titularissen heeft?

Omdat die limiet per persoon geldt, zijn uw intresten vrijgesteld van roerende voorheffing tot 3.760 euro, als de spaarrekening op uw naam én die van uw echtgenote staat. Maar opgelet: het is aan u om na te gaan of u uw persoonlijke limiet niet overschrijdt. Als u 2.000 euro aan intresten krijgt op een spaarrekening van u en uw vrouw, hebt u elk 1.000 euro van de persoonlijke limiet opgebruikt. Als u een tweede spaarrekening op eigen naam hebt en die 1.000 euro aan intresten opbrengt, hebt u in totaal 2.000 euro aan intresten ontvangen. Dan moet u dus 120 euro aan intresten aangeven op uw belastingbrief.

Stel uw vraagBekijk alle vragen