HomeSlim sparenFiscale limieten voor 2012 en 2013?

Fiscale limieten voor 2012 en 2013?

Als u uw belastingaangifte invult, kunt u best eens de nieuwe grensbedragen voor uw spaarinspanningen onder de loep nemen. In de kijker: spaarrekeningen en pensioensparen.

Welke vrijstelling geldt voor de intresten op uw spaarrekeningen?

De intresten op uw spaarrekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing zolang ze een bepaalde limiet niet overschrijden. In 2012, het jaar waarvoor u nu een belastingaangifte invult, was die limiet 1.830 euro per persoon. Voor 2013 is dat 1.880 euro.

Maximumbedrag aan intresten op spaarrekeningen vrijgesteld van roerende voorheffing
2012 (aangifte 2013) 2013 (aangifte 2014)
1.830 EUR 1.880 EUR

Welk belastingvoordeel voor uw pensioensparen?

Als u een aanvullend pension wilt opbouwen door aan pensioensparen te doen, beloont de overheid u daarvoor. Alle stortingen in dat kader geven u recht op een belastingvoordeel van 30%. Een storting van 600 euro bv. levert u een belastingvoordeel van 180 euro op. Elk jaar krijgt u van uw bank een fiscaal attest met de gestorte bedragen. De belastingdienst krijgt ook een exemplaar.

Die bedragen zijn wel beperkt tot een bepaalde limiet. Hieronder vindt u de bedragen voor 2012 en 2013.

Maximale storting op uw pensioenspaarrekening
2012 (aangifte 2013) 2013 (aangifte 2014)
910 EUR 940 EUR