HomeOndernemenFinancieren van het vakantiegeld van uw werknemers: wat zijn de voordelen?

Financieren van het vakantiegeld van uw werknemers: wat zijn de voordelen?

Elk jaar weegt de betaling van het vakantiegeld van uw personeel zwaar door op uw liquide middelen. Waarom sluit u geen krediet af om die druk te verminderen en de inspanning over het hele jaar te spreiden?

U houdt uw liquide middelen in kas

Als u een krediet aangaat om het vakantiegeld te financieren kunt u die financiële inspanning over het volledige jaar spreiden. Dat is logisch, want het is op basis van de verrichtingen van het volledige jaar dat u dit vakantiegeld kunt betalen. Met een financiering vermijdt u bovendien dat u een groot geldbedrag in één keer moet vrijmaken. En kunt u uw liquide middelen bewaren voor andere uitgaven.

Vaste en aftrekbare rentevoet

Het ‘vakantiegeld’-krediet (dat ook bruikbaar is voor de eindejaarspremies) wordt over maximaal een jaar gespreid. De rentevoet is vast en over het algemeen voordeliger dan die van een kaskrediet. U weet dus precies wat en hoelang u betaalt. Vergeet niet dat de rente op dat type van krediet fiscaal aftrekbare beroepskosten zijn.

Uw uitgaven beter plannen

Als u gebruik maakt van een krediet om het vakantiegeld van uw bedienden te financieren kunt u de maandelijkse afbetalingen opnemen in uw financiële planning. Twijfelt u? Vraag dan advies aan uw bankier.