HomeMijn geld beherenEr staat een erfenis op onze gemeenschappelijke rekening. Wat als mijn vrouw overlijdt?

Er staat een erfenis op onze gemeenschappelijke rekening. Wat als mijn vrouw overlijdt?

Ik heb van een familielid geërfd. Mijn vrouw en ik hebben alleen een gemeenschappelijke rekening. Als zij overlijdt, hoe kan ik dan bewijzen dat dat geld niet van haar was? (Marc, 57 jaar)

Het antwoord op uw vraag is eerder complex. Alles hangt af van de manier waarop die erfenis wettelijk beschouwd wordt.

Onder welk huwelijksstelsel bent u getrouwd?

Die vraag is cruciaal binnen deze context. De wet onderscheidt drie huwelijksstelsels:

  • Het wettelijk stelsel: dat is van toepassing als er geen huwelijkscontract door een notaris opgemaakt werd. Onder het wettelijk stelsel geldt een scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten. Het verdeelt de goederen van de echtgenoten in drie vermogens. Het vermogen van de ene echtgenoot, het vermogen van de andere en het gemeenschappelijk vermogen. Onder het eigen vermogen valt alles wat de partner voor zijn huwelijk bezat en alles wat hij via een erfenis of een donatie gekregen heeft ongeacht of het nu voor of tijdens zijn huwelijk gebeurde. Onder het gemeenschappelijk vermogen valt alles wat de echtgenoten samen gekocht hebben, evenals hun beroepsinkomsten en inkomsten uit roerende en onroerende goederen van elke partner. Een echtgenoot kan eventueel beslissen om één van zijn bezittingen naar de gemeenschap over te brengen. Daarvoor is de tussenkomst van een notaris nodig en moet er een huwelijkscontract opgemaakt worden.
  • Het stelsel van scheiding van goederen: volgens dat stelsel is elke echtgenoot eigenaar van alles wat hij of zij tijdens het huwelijk verwerft. In het huwelijkscontract kunt u wel opnemen dat bepaalde goederen onverdeeld blijven.
  • Het stelsel van de algehele gemeenschap: alles is gemeenschappelijk.

Als u van een familielid erft, wordt die erfenis dus alleen als gemeenschappelijk beschouwd als u onder het stelsel van de algehele gemeenschap getrouwd bent of als u de erfenis aan uw gemeenschap toegevoegd hebt.

Stelt de gemeenschappelijke rekening een probleem?

Ja. Want het feit dat u de erfenis op een gemeenschappelijke rekening zette, kan erop wijzen dat het uw bedoeling was om dat geld naar de gemeenschap over te dragen. Als dat het geval is, kunt u het beter laten vastleggen in een notarisakte en het niet alleen op een gemeenschappelijke rekening laten zetten.

Welke bewijzen hebt u nodig?

Als u onder het wettelijk stelsel of het stelsel van scheiding van goederen gehuwd bent, kunt u in principe bewijzen dat de erfenis deel uitmaakt van uw eigen vermogen en niet van het gemeenschappelijk vermogen. U beschikt immers over de erfenisakte opgemaakt door de notaris naar aanleiding van het overlijden van uw familielid. In de praktijk kan dat eerder delicaat zijn. Vooral als u dat geld belegt. Want dan gaat het op in het gemeenschappelijk vermogen.

De erfenis staat op uw gemeenschappelijke rekening. De oplossing kan erin bestaan dat u een rekening op uw eigen naam opent en de erfenis daarop zet. Zo vermijdt u later problemen.

Stel uw vraagBekijk alle vragen