HomeVoordelig lenenEnergiepremies: nieuw in Wallonië

Energiepremies: nieuw in Wallonië

De Waalse regering heeft alle vorige systemen overboord gegooid en een nieuw systeem voor renovatiepremies ingevoerd, dat van kracht wordt op 1 april 2015. Het doel? Energiebesparende maatregelen stimuleren en mensen met een bescheiden inkomen een duwtje in de rug geven.

De Waalse regering heeft het oude systeem, dat naar eigen zeggen uiterst verwarrend was geworden, de deur uit gegooid. Het nieuwe systeem is veel eenvoudiger: van bijna 60 premies voor renovatie en energie gaat het naar 9 premies, verdeeld in twee grote categorieën.

  • Energiepremies: voor investeringen die bedoeld zijn om energie te besparen. Er zijn premies voor de thermische isolatie van het dak, de muren en de vloer, voor de installatie van verwarmings- of warmwatersystemen en voor het laten uitvoeren van een energieaudit.
  • Renovatiepremies: als ondersteuning voor renovatiewerken aan gebouwen die meer dan 20 jaar oud zijn. Daarbij kan het gaan om werken aan het dak, de muren (drainering, stabiliteit en hygiëne), de vervanging van buitenschrijnwerk en het in orde brengen van de elektrische installatie.

Afhankelijk van de inkomsten

Om de lage en gemiddelde inkomens en de gezinnen een duwtje in de rug te geven, is het nieuwe systeem opgebouwd rond een basispremie waaraan twee vermeerderingen kunnen worden toegevoegd. Die vermeerderingen worden op het inkomen en de grootte van het gezin berekend.

  • De jaarlijkse bruto-inkomens van gezinnen zijn in vier categorieën ingedeeld, van minder dan 21.900 tot 93.000 euro. De laagste categorie geniet van een vermeerdering van 200%.
  • Elk kind ten laste geeft recht op een vermindering van 5.000 euro op het jaarinkomen dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de premie. Door die maatregel kunnen gezinnen met twee of meer kinderen een categorie zakken. Zo krijgen ze toegang tot grotere vermeerderingen.

De tweede vermeerdering geldt alleen voor de energiepremies. Ze wordt toegepast wanneer er meerdere werkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd. De premie wordt toegekend volgens dezelfde inkomensschaal.

Het bedrag van de premies en de vermeerderingen werd op 26 februari 2015 online gezet op de site van Batibouw. Geïnteresseerden die hun woning willen renoveren, kunnen contact opnemen met het groene nummer (1718) van de Waalse overheidsdienst.