HomeSlim sparenEnergie besparen door een gezonde verwarmingsinstallatie

Energie besparen door een gezonde verwarmingsinstallatie

Een goed ingeregelde verwarmingsinstallatie en een goede waterkwaliteit in de radiatoren en ketel besparen u veel energie en dus geld. Energiespecialist Eric Ladang geeft tekst en uitleg. 

Energiespecialist Eric Ladang van Aqualisys

99% van de Belgische centrale verwarmingsinstallaties maakt gebruik van water als verdeelmedium voor de warmte. Het komt met alle onderdelen in het distributiesysteem in aanraking. Een goede waterkwaliteit zorgt dan ook voor een lange levensduur van uw installatie en voor een goed rendement.

Waterkwaliteit is van belang

“Door een goede waterkwaliteit vermijdt u roest- en slibvorming”, zegt energiespecialist Eric Ladang van Aqualisys. “Sommige compacte systemen (bv. wandketels) zijn bovendien heel gevoelig voor verstoppingen van de warmtewisselaar door kalk. Voor u het systeem vult, moet u het water ontharden.
Lucht zorgt dan weer voor storende geluiden en slechte energieoverdracht, want lucht is een isolator. Om lucht in een installatie te vermijden is het belangrijk

  • de installatie juist op druk te zetten
  • initieel goed te ontluchten
  • en te voorzien in een kwalitatief expansiesysteem dat u regelmatig controleert en onderhoudt.

Die kleine investeringen en maatregelen zullen de levensduur van uw verwarmingssysteem en uw comfort alleen maar ten goede komen.”

De gemakkelijkste weg

“Naast een goede waterkwaliteit is ook een goede inregeling van de installatie van groot belang”, zegt Ladang. Zowel voor uw comfort als voor uw portemonnee. “Iedereen kent wel de situatie waarbij de radiator in de ene kamer sneller opwarmt dan in de andere. Sommige radiatoren worden zelfs helemaal niet of onvoldoende warm om de gewenste kamertemperatuur te halen. ’s Ochtends duurt het altijd zo lang voordat bv. de woonkamer op temperatuur is. Dat heeft alles te maken met hydraulisch inregelen. Water kiest altijd de gemakkelijkste weg. Een radiator die zich dicht bij de ketel bevindt, warmt sneller op dan eentje die verderop staat. Met thermostatische radiatorkranen lost u dat probleem niet automatisch op. Wel door hydraulisch in te regelen. Dat betekent dat u in het interne van de radiatorkraan een vernauwing inregelt, zodat alle radiatoren het debiet krijgen dat nodig is volgens het vermogen van de radiator. Pas dan zullen alle radiatoren gelijkmatig opwarmen.”

Meer rendement

Door het hydraulisch inregelen van de centrale verwarming, stijgt het comfort in huis. De installatie haalt ook een beter rendement en het verbruik van de verwarming daalt. “Zeker bij condenserende ketels en warmtepompen”, legt Ladang uit. “Een condenserende ketel haalt extra energie uit de warmte van de rookgassen en koelt die af voor ze de schoorsteen ingaan. Dat gebeurt echter alleen als de retourtemperatuur van het water (de temperatuur van het water dat terugkomt van de radiator of vloerverwarming) laag genoeg is. In praktijk gebeurt dat voor gas onder de 55°C, terwijl de grens voor stookolie op 46°C ligt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 75% van de nieuw geïnstalleerde ketels niet optimaal werkt. De klant merkt daar meestal weinig of niets van, enerzijds omdat er nog altijd een ruime overdimensionering plaatsvindt - de installatie wordt namelijk berekend op de koudste dag van het jaar. Anderzijds, bij renovatie brengt de overgang van de oude situatie naar de nieuwe al een hele verbetering in comfort met zich mee. Daardoor wordt de nieuwe installatie als ‘veel beter’ ervaren, ook al is ze niet optimaal afgesteld.”

Te warm en te veel water?

Dat het merendeel van de verwarmingsketels niet optimaal functioneert, heeft twee oorzaken. Ladang: “De retourtemperaturen zijn veel te hoog en de hoeveelheid water die circuleert, is veel te groot. Er is dus meestal veel ruimte om op de verwarming te besparen.“Het inregelen van de installatie voorkomt dat er onnodig veel water circuleert. Dat moet allemaal worden opgewarmd en zorgt dus voor een hoger verbruik. Door het inregelen worden de retourtemperaturen lager. Het bespaart bovendien op het energieverbruik van de pomp in de ketel, die nu veel minder water moet laten circuleren. In de praktijk zijn de volumestromen in niet-ingeregelde installaties vaak meer dan 3 of 4 keer groter dan nodig. Als u verwacht dat dit een positief effect heeft op bv. de opwarmtijd van de installatie, komt u helaas ook bedrogen uit. Het teveel aan water zorgt voor een verwaarloosbare extra warmteafgifte.”

Wat kost het? Wat bespaart het?

Het inregelen van een huishoudelijke verwarmingsinstallatie begint vanaf 268 euro, exclusief 21% btw. Daarbij komen standaard 35 euro dossierkosten, exclusief btw, voor de voorbereiding. “Voor we aan het inregelen kunnen beginnen en om ter plaatse niet te veel tijd te verliezen, wordt er informatie over de installatie verzameld”, legt Ladang uit. “Dat kan via de website of met een invuldocument. Afhankelijk van de antwoorden bepalen we of de installatie kan worden ingeregeld. U bespaart er jaarlijks 10 tot 15% mee op het verbruik. U krijgt een hoger wooncomfort doordat het water beter verdeeld wordt en alle vertrekken de gewenste temperatuur krijgen. Afhankelijk van de situatie is de investering op maximaal 2 à 3 jaar terugverdiend. Bovendien helpt u het milieu een handje door de verminderde CO2-uitstoot.”