HomeMijn geld beherenEinde van de woonbonus in Brussel

Einde van de woonbonus in Brussel

Sinds 1 januari kunnen kandidaat-kopers van een woning in Brussel jammer genoeg niet meer rekenen op een fiscaal voordeel in combinatie met hun hypothecaire lening. Een nieuwe maatregel zorgt er gelukkig voor dat het budget van toekomstige eigenaars toch verlicht wordt.

Sinds de laatste staatshervorming hebben de gewesten meer macht op fiscaal vlak. Vorig jaar hervormden Vlaanderen en Wallonië al de regels voor de aftrekbaarheid van de hypothecaire lening. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er wat langer over gedaan, maar is wel radicaler te werk gegaan. Sinds 1 januari 2017 komen nieuwe woonleningen niet meer in aanmerking voor enig belastingvoordeel. Maar wees gerust. Dat geldt niet voor leningen afgesloten voor die datum. Zij vallen nog onder de oude regeling.

Minder registratierechten

De Brusselse regering heeft ervoor gekozen kandidaat-eigenaars op een andere manier te helpen. Vanaf nu betalen kopers minder registratierechten.

Voor een woning van minder dan 500.000 euro geldt een vermindering van de registratierechten op de eerste schijf van 175.000 euro. Voordien was die vermindering van toepassing op een bedrag van 60.000 euro. Het werd dus bijna verdrievoudigd.

Als u een appartement van 200.000 euro koopt, bedragen de registratierechten vanaf nu 3.125 euro (12,5% van 25.000 euro) in plaats van 17.500 euro.

Onder welke voorwaarden?

De voorwaarden voor die vermindering blijven dezelfde:

  • De woning moet zich in één van de 19 Brusselse gemeenten bevinden.
  • De waarde ervan mag niet meer dan 500.000 euro bedragen.
  • De kopers moeten natuurlijke personen zijn (de vermindering geldt niet voor ondernemingen, vzw’s, publieke instellingen, enz.).
  • Het moet gaan om ‘een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed’: een woning en niet een bouwgrond, kantoor of garage bv.
  • De aankoop betreft een ‘geheelheid in volle eigendom’: de vermindering geldt niet als de kopers slechts een deel van de woning kopen, het vruchtgebruik of de naakte eigendom verwerven.
  • De woning is de hoofdverblijfplaats van de kopers: op het ogenblik van de aankoop mogen ze noch volledig noch gedeeltelijk in het bezit zijn van een andere woning, ook niet in een ander gewest of in het buitenland.
  • De kopers moeten er binnen de 2 jaar hun hoofdverblijfplaats van maken en moeten er minstens 5 jaar blijven wonen.

Voordeliger of niet?

Volgens fiscalisten is de afschaffing van de woonbonus minder voordelig over de looptijd van de lening gezien. De lagere registratierechten zorgen er wel voor dat het totaalbudget voor de aankoop lager uitvalt, met name het bedrag dat de kopers moeten lenen of in eigen middelen aanbrengen. De Brusselse regering hoopt dat gezinnen met een bescheiden inkomen op die manier toch eigenaar kunnen worden.