HomeVoordelig lenenEen woning kopen als koppel: waaraan moet u denken?

Een woning kopen als koppel: waaraan moet u denken?

Een woning kopen is een belangrijke beslissing in het leven van een koppel. Hoe zit dat juridisch in elkaar? We spraken erover met advocaat, Nadia Bouria, van het bureau Legisquadra.

Advocaat van het bureau Legisquadra

De manier waarop de eigendom van de woning binnen het koppel verdeeld wordt, hangt af van het huwelijksstelsel of samenlevingscontract. “De eenvoudigste situatie is het wettelijke huwelijksstelsel”, legt Nadia Bouria uit. “In dat geval wordt het onroerend goed opgenomen in de gemeenschap. Dat betekent dat het van beide echtgenoten is.”

Mede-eigendom en schuldbekentenis?

In alle andere gevallen moet u goed opletten. “Binnen een huwelijk met scheiding van goederen of als u wettelijk samenwoont, maakt het goed standaard geen deel uit van de gemeenschap. En als u feitelijk samenwoont, bestaat er geen gemeenschappelijk patrimonium. Dan leeft u in onverdeeldheid”, besluit meester Bouria. “De samenwonende partners leggen in de aankoopakte vast welk deel elke partij bezit. Dat kan 50% elk zijn, maar ook 70% - 30% of eender welke verhouding. Meestal weerspiegelt die verhouding de bijdrage van elke partner voor de aankoop. Het kan om de eigen middelen gaan of om de verdeling in de terugbetaling van de maandlasten van de woonlening. Die verhouding heeft een juridische waarde. Maar kan wel gevoelig liggen. Beide partners voelen zich even geëngageerd, onafhankelijk van hun bijdrage. Een mogelijke oplossing kan erin bestaan dat er in de aankoopakte vermeld wordt dat elke partner 50% van de woning bezit. Bijkomend maakt de notaris een schuldbekentenis op om het verschil in de bijdrage tot de aankoop vast te leggen. Die voorzorgen hebben alleen belang als u uit elkaar gaat. Hoe graag u elkaar ook ziet, hou het hoofd altijd koel. Zo vermijdt u achteraf pijnlijke situaties.”

En de lening?

Meestal wordt de woonlening door beide partners afgesloten. “Maar opgelet,” zegt meester Bouria, “de aankoop en de lening zijn twee aparte aktes. Ze worden doorgaans wel op hetzelfde ogenblik ondertekend. Maar u moet goed beseffen dat u als mede-ondertekenaar van een lening ook hoofdelijk aansprakelijk bent voor de afbetaling ervan. Dus zelfs als u uw deel altijd correct betaalt, bent u nog niet vrijgesteld van de betalingsplicht. Als uw partner niet betaalt, kan de bank zich tot u richten voor de achterstallige bedragen. Zulke problemen doen zich meestal voor in het geval van een scheiding. Bv. als een van de partners de woning verlaat en zijn deel van de lening niet meer wil betalen. De hypothecaire lening is een verbintenis die u met twee aangaat. U moet de draagwijdte ervan goed beseffen. Daarom raad ik koppels altijd aan om elk hun eigen notaris – of zelfs advocaat – in te schakelen. Het is echt uiterst belangrijk dat u helemaal begrijpt wat er in beide aktes staat. Zorg ervoor dat de oplossing in evenwicht is en beantwoordt aan uw verwachtingen en die van uw partner.”

Praat erover met uw bankier!

Tot slot benadrukt Nadia Bouria dat koppels in geval van scheiding, betalingsmoeilijkheden of eender welk voorval (bv. jobverlies) in eerste instantie contact moeten opnemen met hun bank. “U hebt er alle belang bij om proactief te zijn. U wilt het niet meemaken dat uw bank haar hypothecaire rechten uitoefent en beslag op uw huis legt om het te verkopen. Noch uw bank noch u hebt er iets bij te winnen. Maar om tot een oplossing te komen, moet u erover praten. Neem zelf contact op met uw bank. Wacht niet tot er een rappel komt. Alle gevallen van beslag hebben één punt gemeen: de ontleners weigerden met hun bankier te praten tot het te laat was. Doe dat dus niet. Dikwijls is er toch een manier om een oplossing te vinden waar iedereen mee kan leven.”