HomeVoordelig lenenEen verhuurd appartement kopen: welke rechten heeft de nieuwe eigenaar?

Een verhuurd appartement kopen: welke rechten heeft de nieuwe eigenaar?

Ik heb zopas een appartement gekocht dat verhuurd wordt. Hoe kan ik er zelf zo snel mogelijk in? (Leo, 49 jaar)

U hebt een prachtig appartement gevonden dat prima gelegen is en waar een heel billijk prijskaartje aan kleeft. Alleen… er zit een huurder in. Wat zijn uw rechten en plichten als nieuwe eigenaar, als u zo snel mogelijk zelf in uw nieuwe eigendom wilt intrekken?

Huurcontract opzeggen

“U moet eerst en vooral nagaan of de bestaande huurovereenkomst er een is met een zogenaamde vaste datum”, zegt Rob De Koninck, advocaat-vennoot bij Ardent Advocaten uit Wilrijk. “Meestal krijgt een contract een vaste datum, als u het laat registreren bij het registratiekantoor, dat bevoegd is voor de plaats waar het onroerend goed is gelegen. Al zijn er ook nog wel enkele minder gebruikelijke manieren om dat te doen, door het contract notarieel te laten opmaken bijvoorbeeld. Is er een vaste datum, dan neemt de nieuwe eigenaar alle rechten en plichten van de vorige eigenaar gewoon over. Tenzij het in het contract anders is bepaald – die mogelijkheid kan immers contractueel zijn uitgesloten - , zal hij, wanneer hij zelf in het pand wil gaan wonen, een vooropzeg moeten geven van zes maanden.”

Kortere opzegtermijn?

Heel anders wordt het als er geen vaste datum is. “Dan is het belangrijk hoelang de huurder al in het appartement woont”, legt meester De Koninck uit. “Is dat minder dan zes maanden, dan is de huurder niet beschermd en kan hij onmiddellijk uit het appartement gezet worden. Woont hij er wel langer dan zes maanden, dan geldt een verkorte procedure. Binnen de drie maanden na aankoop moet de nieuwe eigenaar het contract opzeggen én een opzegtermijn van drie maanden respecteren. U moet aangeven dat u zelf in het appartement wilt gaan wonen of dat u er bijvoorbeeld grote werken wilt uitvoeren. In dat geval kan de huurovereenkomst beëindigd worden zonder dat er een vergoeding moet betaald worden.”

Uiteraard kunnen de huurder en de verhuurder ook het contract aan de kant schuiven en in onderling overleg een bepaalde datum afspreken om het appartement vrij te maken.

Naar de rechter

En wat als de bestaande huurder helemaal niet wil wijken? “Tja, het recht in eigen handen nemen, is altijd een slecht idee”, zegt meester De Koninck. “Als u op correcte wijze als nieuwe eigenaar het contract hebt opgezegd en de huurder geeft er geen gevolg aan, dan moet u naar de rechter stappen. Hij zal dan over de zaak een vonnis uitspreken.”

Laatste tip

Een contract opzeggen kan alleen als u zelf of een familielid in het appartement gaat wonen. Dat moet binnen het jaar na het verstrijken van de opzeggingstermijn. U moet er effectief gedurende minstens twee jaar wonen. Als u die regels niet naleeft, riskeert u een schadevergoeding te moeten betalen die overeenkomt met 18 maanden huur!

Stel uw vraagBekijk alle vragen