HomeMijn geld beherenEen tweedepijlerpensioen voor zelfstandige natuurlijke personen

Een tweedepijlerpensioen voor zelfstandige natuurlijke personen

Tussen de maatregelen van de federale regering ten gunste van zelfstandigen is de realisatie van een tweedepijlerpensioen voor zelfstandige natuurlijke personen lang een geheim gebleven. Het gaat nochtans om een grote stap vooruit. 

De federale regering heeft al verschillende beslissingen in het voordeel van zelfstandigen genomen. Denk maar aan de gelijkschakeling van de minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden. Maar er bleef nog een belangrijke lacune: de pensioenen van de tweede pijler.

Einde van discriminatie

Het Belgische pensioensysteem berust op vier pijlers:

  • Het wettelijke pensioen of de eerste pijler is het verplichte pensioen waarop alle burgers recht hebben. Of ze nu zelfstandigen, loontrekkenden, ambtenaren of uitkeringsgerechtigden zijn.
  • De pensioenen van de tweede pijler komen voort uit een spaarinspanning gelinkt aan het werk. Voor loontrekkenden gaat het om een groepsverzekering. Voor zelfstandigen om het Vrij Aanvullend Pensioenplan voor Zelfstandigen (VAPZ). Alleen zelfstandige bedrijfsleiders konden dat aanvullen met een Individuele Pensioentoezegging (IPT).
  • De pensioenen van de derde pijler zijn het resultaat van de fiscale stimulans voor individueel sparen. Het gaat om langetermijn- en pensioensparen.
  • De pensioenen van de vierde pijler zijn gebaseerd op individuele spaarinspanningen zonder fiscaal voordeel.

Tot voor kort hadden zelfstandige natuurlijke personen in de tweede pijler alleen toegang tot het VAPZ. Maar die bijdragen zijn gelimiteerd tot 8,17% (‘klassiek’ VAPZ) of tot 9,40% van de belastbare inkomsten (‘sociaal’ VAPZ gebaseerd op solidariteit). Bovendien is dat plafond nog eens beperkt tot 3.060,07 euro (klassiek VAPZ) of 3.520,77 euro (sociaal VAPZ) per maand.

Zelfstandigen in een vennootschap hadden de mogelijkheid om dat spaarpotje aan te vullen met een Individuele Pensioentoezegging afgesloten door hun vennootschap. Die toezegging is ook onderworpen aan een plafond (de fameuze ‘regel van 80%’). Maar het was tot nu toe een bijkomende mogelijkheid om het wettelijke pensioen aan te vullen, die niet toegankelijk was voor zelfstandige natuurlijke personen. Zij moesten ofwel overgaan naar een vennootschap ofwel de mogelijkheid aan zich voorbij laten gaan.

Een pensioentoezegging voor zelfstandigen

De federale regering legt op dit ogenblik de laatste hand aan haar project om die nieuwe mogelijkheid aan zelfstandige natuurlijke personen aan te bieden. Volgens het laatste nieuws is de eerste lezing van het voorontwerp van de wet door de Raad van State achter de rug. En heeft de ministerraad op 31 maart een nieuwe versie goedgekeurd die rekening houdt met de opmerkingen van de Raad van State. Omdat het meer dan waarschijnlijk is dat er voor het einde van het jaar een positief gevolg aan gegeven wordt, kunt u nu al een reserve aanleggen om daarin te investeren en te genieten van het fiscale voordeel voor 2017. We houden u verder op de hoogte.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.