HomeMijn geld beherenEen studentenkot huren: wat moet u weten?

Een studentenkot huren: wat moet u weten?

Wie nieuw academiejaar zegt, zegt nieuwe studenten. En daarvan gaan er heel wat op kot. Uw kind ook? Dan hebt u allicht enkele vragen. Hieronder vindt u de antwoorden.

Beantwoordt het kot aan de normen?

Enkele jaren geleden hebben de gewesten besloten om wat orde te brengen in het toch wel heel verscheiden aanbod van studentenkamers. Elk gewest heeft zijn eigen normen uitgewerkt. Die hebben zowel betrekking op de oppervlakte van de kamer en de gemeenschappelijke ruimtes, als op hygiëne en veiligheid. U vindt daarover meer info op de site van elk gewest:

Net zoals andere verhuurders, moeten eigenaars van studentenkamers de antidiscriminatiewet respecteren. Ze mogen geen onderscheid maken op basis van ras, geslacht of godsdienst. Bent u het slachtoffer van discriminatie? Neem dan zeker contact op met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Welk type contract?

Meestal staat een student nog ingeschreven op het adres van zijn ouders. Dat blijft dus zijn hoofdverblijfplaats. En dat is een belangrijk detail. Daardoor zijn de huurcontracten voor een studentenkot immers niet onderworpen aan de woninghuurwet, maar wel aan de huurwetgeving volgens gemeen recht. Die is minder bindend. Vooral dan op het vlak van duur. Toch is het opletten geblazen. De eigenaar heeft meer speling om clausules voor de huurder toe te voegen. Bovendien staat er in het contract dat de student zijn domicilie niet op het kotadres kan zetten.

Als u dus wilt dat uw kind er zijn domicilie neemt, moet u een contract volgens de woninghuurwet afsluiten. Het is wel niet zeker dat de eigenaar dat ook wil. Dat type contact is immers bindender voor hem (en in zekere mate ook voor de huurder).

Hebt u te maken met een particulier, controleer het contract dan grondig en vergelijk het met een standaardcontract. U vindt makkelijk voorbeelden op het internet. Het is inderdaad beter om eventjes na te gaan of het contract volgens de regels van de kunst opgesteld werd. Vraag in geval van twijfel zeker advies aan een jurist of advocaat.

Plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving is een belangrijk document. Het is zelfs verplicht voor contracten volgens de woninghuurwet. Dankzij een volledige en exacte plaatsbeschrijving vermijdt u elke discussie op het einde.

Hoe regelt u de huurwaarborg?

De huurwaarborg is facultatief. Hij biedt de verhuurder de garantie op een financiële compensatie als er schade is of soms ook als de huur niet betaald wordt.

In de woninghuurwet is de huurwaarborg onderworpen aan strikte regels. Het bedrag is beperkt en moet gestort worden op een geblokkeerde rekening (er bestaan andere formules, maar we gaan daar niet verder op in).

Voor de contracten volgens gemeen recht bestaan die beperkingen niet. Daar telt het akkoord tussen beide partijen. In theorie kan een eigenaar dus een huurwaarborg vragen die overeenstemt met drie maanden huur, hem laten storten op een niet-geblokkeerde rekening of zelfs cash laten betalen. Let dus goed op als u een contract ondertekent. En schrik er niet voor terug om te onderhandelen. Als u de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening stort, hebt u immers meer zekerheid. Het bedrag kan dan alleen vrijgegeven worden mits het akkoord van beide partijen. Kunt u een cashbetaling niet vermijden, vraag dan zeker een ontvangstbewijs. In het geval van een geschil hebt u dan toch een bewijs.

De huur en de lasten?

In België zijn de huurprijzen niet gereglementeerd. De eigenaar bepaalt die dus volledig zelf. Meestal blijft hij in lijn met de markt. Anders krijgt hij zijn kot niet makkelijk verhuurd. De huurprijzen variëren in functie van bepaalde criteria:

  • Stad
  • Makkelijke toegang
  • Nabijheid bij de universiteit of de hogeschool
  • Oppervlakte
  • Comfort

Hou ook rekening met de lasten die u moet betalen voor het gebruik van het kot (water, verwarming, enz.). Ze kunnen op twee manieren bepaald worden:

  • Via een forfait: de huurder en verhuurder bepalen het bedrag van het forfait. Dat moet hoger of lager liggen dan de werkelijke uitgaven van de verhuurder.
  • Volgens de werkelijke uitgaven: de huurder betaalt een variabel bedrag op basis van zijn verbruik. De verhuurder moet de nodige bewijsstukken voorleggen.

Hoe en wanneer het contract opzeggen?

In principe wordt een kot voor bepaalde duur verhuurd. Bij een contract volgens gemeen recht hebt u heel wat onderhandelingsmarge. U kunt bv. een opzeggingsclausule voorzien waarin staat dat u het contract kunt opzeggen als uw kind zijn studies stopzet. Die onderhandelingen zijn natuurlijk vrij delicaat. De eigenaar heeft namelijk het liefst dat zijn kot het hele jaar door verhuurd wordt.

Is er geen opzeggingsclausule, dan kunt u een minnelijke schikking treffen. U kunt bv. een schadevergoeding betalen ter compensatie van het resterende huurbedrag.

Hoe een kot vinden?

Nu nog de moeilijkste kwestie: een goed studentenkot vinden. Begin er op tijd aan. Naast particulieren en vastgoedkantoren, stellen de universiteiten en hogescholen dikwijls koten ter beschikking van hun studenten. Sommige hebben een huisvestingsdienst die ook info kan geven over koten van privé-eigenaars. Vraag ook eens na of uw kind in aanmerking komt voor een beurs. De sociale dienst van de universiteit of hogeschool kan u daar zeker over informeren.