HomeVoordelig lenenEen eigen huis: voorschot verplicht?

Een eigen huis: voorschot verplicht?

De tocht naar de sleutel van uw eigen plek onder de zon begint bij het compromis. Weet u wat daarin moet of kan?

Eindelijk uw droomwoonst gevonden? Proficiat! Bij de aankoop van uw eigen plek onder de zon komt wel heel wat kijken. Voor u de sleutel in ontvangst kunt nemen zijn er heel wat zaken te regelen. Alles begint bij het compromis. Wat daarin moet, kan of mag, is niet voor iedereen even duidelijk. Tijd voor een kleine opfrisbeurt!

Voorschot verplicht: feit of fictie?

Het compromis is de overeenkomst die u sluit met de verkoper van uw droomwoonst. Daarin wordt schriftelijk de verkoopprijs bevestigd die u samen hebt bereikt. Het voorschot dat eventueel aan de verkoop voorafgaat, wordt ook opgenomen in het compromis. U leest het goed: eventueel. Een voorschot geldt eerder als blijk van vertrouwen tussen koper en verkoper om de vooropgestelde verkoop ook effectief af te ronden. Het principe is intussen zo ingeburgerd geraakt dat het lijkt alsof het verplicht is. Dat is dus geen feit, maar fictie!

Bedrag zelf te bepalen

Koper en verkoper kunnen samen bepalen hoe groot het te betalen voorschot is. Het is aangeraden om daar naar maximaal 10% van de verkoopprijs te gaan. Opgelet: voor nieuwbouwwoningen geldt een wettelijk plafond van 5%! Door het bedrag van het voorschot te beperken, beperkt u meteen het risico dat u (te) veel geld zou verliezen mocht de verkoop toch niet afgerond kunnen worden. Of de verkoop ook effectief doorgaat hangt namelijk af van een aantal opschortende voorwaarden die worden opgenomen in het compromis. Het verkrijgen van een hypothecaire lening is meestal de meest doorslaggevende. Bereken dus van tevoren wat u financieel aankunt voor u een compromis ondertekent!

Neutrale partij

Het is ook een goed idee om een notaris in te schakelen. Die kan het compromis opstellen of nalezen, zodat eventuele verrassingen vermeden kunnen worden. Nalezen doet een notaris normaal gezien gratis. De notaris kan ook optreden als derde en neutrale partij bij het afhandelen van het voorschot. Dat is vooral handig mocht de verkoop niet doorgaan, aangezien de notaris verplicht is het voorschot zo snel mogelijk terug te betalen. Geef het afgesproken voorschot zo snel mogelijk in bewaring bij uw notaris naar keuze. U kunt niet rekenen op financiële steun of hebt zelf nog niet genoeg bijeen kunnen sparen? Bekostig uw voorschot dan eventueel via een aparte lening. Zodra aan alle voorwaarden voldaan wordt die in het compromis werden opgenomen, wordt de notariële akte opgesteld. Dat brengt u meteen een stapje dichter bij het ontvangen van de sleutels van uw eigen toekomstige nestje!