HomeSlim sparenEen bijkomend pensioen: een noodzaak?

Een bijkomend pensioen: een noodzaak?

De Belg denkt alsmaar vroeger aan zijn pensioen. De eerste investering van startende werknemers is een pensioenspaarplan. Een pure noodzaak?

De laatste jaren staat de problematiek van de pensioenen steeds meer in de kijker. En terecht: sinds 2010 gaan de babyboomers massaal met pensioen en dat zet het wettelijke pensioenstelsel onder druk. De toekomstige gepensioneerden hebben dus alle redenen om vooruitziend te zijn. Volgens de laatste statistieken van de Rijksdienst van Pensioenen bedroeg het gemiddelde pensioen, dat in december 2012 aan 1.880.304 Belgische gepensioneerden uitbetaald werd, amper 1.032,70 euro: 1.041,77 euro voor werknemers, 810,37 euro voor zelfstandigen en 1.066,72 euro voor gemengde loopbanen.

Vier pijlers

Hoe kunt u na uw pensioen toch van een fatsoenlijk inkomen genieten? Door zelf een aanvullend pensioen op te bouwen, met of zonder de hulp van de overheid. Specialisten gaan er inderdaad van uit dat uw inkomsten na uw pensioen op 4 pijlers berusten:

  • De eerste pijler is het wettelijke pensioen: dat wordt bepaald in functie van de sociale bijdragen die u betaalde tijdens uw loopbaan.
  • De tweede pijler hangt af van uw werkgever (of van uzelf als u zelfstandige bent): uw werkgever kan inderdaad een groepsverzekering ten voordele van zijn werknemers afsluiten. De zelfstandige kan een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen afsluiten. Om dat aan te moedigen, kent de overheid een fiscaal voordeel toe aan die verschillende formules.
  • De derde pijler hebt u zelf in de hand. Het gaat om uw persoonlijke spaarinspanningen met een fiscaal duwtje in de rug: de fiscale levensverzekeringen en pensioenspaarplannen. Daar beslist u dus volledig zelf over.
  • De vierde pijler berust op uw eigen spaarinspanningen: daarbij denken we aan spaarrekeningen of beleggingen. Ook eigenaar zijn van uw woning wordt door veel analisten als appeltje voor de dorst beschouwd.

Pensioensparen: een eerste noodzakelijke stap

Voor jonge werknemers bestaat de eerste stap erin zo jong mogelijk te starten met pensioensparen. Hoe vroeger u eraan begint, hoe kleiner de spaarinspanning om tot hetzelfde resultaat te komen. Een boodschap die veel jongeren goed begrepen hebben: vorig jaar had meer dan de helft van de twintigers een pensioenspaarrekening. De spaarinspanning is aanzienlijk minder dankzij het fiscale voordeel. Als u in 2013 aan pensioensparen doet, recupereert u één derde van het gestorte bedrag (maximum toegelaten = 940 euro) in de vorm van een belastingvermindering. Nog een uitstekende reden om in uw toekomst te investeren.