HomeVoordelig lenenEen appartement kopen: hoe zit het met de mede-eigendom?

Een appartement kopen: hoe zit het met de mede-eigendom?

Wie een appartement koopt, wordt ook mede-eigenaar van het gebouw. Dat brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Hoe komt u te weten wat het juist inhoudt?

Als u eigenaar van een appartement wordt, wordt u ook mede-eigenaar van het gebouw waarvan uw appartement deel uitmaakt. Dat betekent niet alleen dat u mee instaat voor het onderhoud en de herstellingen van de gemeenschappelijke delen. Maar ook dat u een aantal regels moet respecteren. Om te weten wat dat allemaal juist inhoudt, is de verkoper van het appartement wettelijk verplicht om u een aantal documenten te bezorgen.

Basisakte

In de basisakte vindt u de voorwaarden van de mede-eigendom:

  • De beschrijving van heel het gebouw.
  • De beschrijving van de gemeenschappelijke delen: het gaat om de delen van het gebouw die aan alle mede-eigenaars toebehoren. Aan elke mede-eigenaar wordt er een fractie of een aandeel toegekend. Het gaat bv. om de ingangsdeur en -hall, de liften, het trappenhuis, het systeem voor de centrale verwarming, de buitenmuren, het dak… Ook de grond maakt deel uit van de mede-eigendom.
  • De beschrijving van elk appartement en zijn private delen: die delen behoren exclusief tot elke eigenaar. Het gaat voornamelijk om alle binnenruimtes en alles wat er zich in bevindt. Denk maar aan de ingebouwde keuken, deuren, sanitaire installaties of binnenmuren. De privékelders en -tuinen maken er ook deel van uit, zoals hun naam het zegt.

Reglement van mede-eigendom

In het reglement vindt u:

  • De berekenings- en verdelingswijze van de verschillende kosten van de mede-eigendom. Dat is een heel belangrijk punt. Zo komt u te weten hoe bepaalde grote uitgaven verdeeld worden. Bijvoorbeeld de kosten voor het onderhoud van de lift en het dak.
  • De rechten en plichten van elke mede-eigenaar. Het reglement van mede-eigendom kan bv. het uitoefenen van een beroepsactiviteit verbieden. Of bepalen dat de toestemming van de andere mede-eigenaars vereist is.
  • De manier van werken van de algemene vergadering van de mede-eigenaars: gewone en buitengewone vergaderingen, bijeenroepingen…
  • De regels van toepassing op de syndicus die instaat voor het beheer van alles wat de gemeenschappelijke delen betreft: wie hem kan aanstellen of ontslaan, wat zijn bevoegdheden zijn, wanneer hij alleen over een bepaalde uitgave mag beslissen of wanneer hij daarvoor het akkoord van de mede-eigenaars nodig heeft…

Reglement van interne orde

Soms is er ook een intern reglement. Daarin vindt u de leefregels waaraan de bewoners zich moeten houden: afvalbeheer, gebruik van gemeenschappelijke lokalen, sluiten van de toegangsduur vanaf een bepaald uur, maatregelen om rust en stilte te garanderen…

Kostenafrekeningen

Als u de verdeelsleutel kent, weet u wat uw aandeel in de gemeenschappelijke kosten is. Maar dan kent u het bedrag nog niet. Daarvoor hebt u de afrekening van de kosten nodig. De verkoper is wettelijk verplicht om u de afrekeningen van de laatste drie jaar te bezorgen. Als u die zorgvuldig doorneemt, hebt u een idee van de kosten en het moment waarop ze betaald moeten worden. Zo kent u het exacte budget, weet u welke provisies u moet betalen en wat u eventueel bij de eindafrekening moet opleggen.

Pv’s van de algemene vergadering

De provisies die u op regelmatige basis overschrijft, vormen het werkkapitaal. Daarmee worden de lopende uitgaven betaald. Maar er zijn ook grotere uitgaven om het gebouw in stand te houden: groot onderhoud of vervanging van het dak, de verwarmingsketel, liften… Als de mede-eigenaars vooruitziend zijn, voorzien ze in hun provisies een extraatje om een reservefonds op te bouwen. Dat kan dan dienen om grote werken te financieren. Het is dus belangrijk dat u weet of er een reservefonds is. En vooral wanneer er voor het laatst grote werken zijn geweest. Dat staat allemaal in de processen-verbaal van de algemene vergaderingen. U hebt het recht om de pv’s van de laatste drie jaar op te vragen.

Uw budget

Die verschillende elementen zijn cruciaal om te weten hoe de mede-eigendom op uw maandelijks budget weegt. Naast de terugbetalingen van uw woonlening. Koop alleen als alles binnen de perken van uw budget past. En als er provisies bestaan voor de grote uitgaven in de nabije toekomst.