HomeVoordelig lenenDossier ‘Beleggen in vastgoed’ deel 4: Beleggen in serviceflats

Dossier ‘Beleggen in vastgoed’ deel 4: Beleggen in serviceflats

In het dossier ‘Beleggen in vastgoed’ kreeg u al de voor- en nadelen en heel wat tips voorgeschoteld. Nu staan we stil bij de trends op de vastgoedmarkt. Waarin kunt u zoal investeren als u al een eigen woning hebt? In deel 5 bekijken we investeren in serviceflats.

In België wonen momenteel om en bij twee miljoen 65-plussers. Tegen 2020 zouden er dat 2,2 miljoen zijn, tegen 2040 zelfs 3 miljoen. Met een dergelijke groeiende doelgroep is de markt van de serviceflats op dit moment bijzonder gegeerd. Een serviceflat biedt dan ook een mooi compromis tussen volledig zelfstandig wonen in een eigen woning en een verblijf in het rusthuis. Op die manier kunnen mensen een zo zelfstandig mogelijk leven leiden, iets waar veel senioren meer en meer belang aan hechten.

Specifieke vereisten vragen specifieke expertise

Serviceflats moeten voldoen aan een aantal specifieke vereisten, onder andere:

  • Het moet een bepaalde oppervlakte hebben.
  • De gangen moeten breed genoeg zijn.
  • De ventilatie moet beantwoorden aan bepaalde normen.
  • De badkamers hebben een speciale uitrusting nodig.
  • De brandveiligheidsnormen zijn veel strenger dan voor gewone appartementen.

In serviceflats is de infrastructuur ook aangepast voor wie kleiner en veiliger wil wonen: weinig of geen trappen, aangepaste veiligheidsdomotica, een alarm... Soms voorzien ze ook in bepaalde diensten zoals de schoonmaak, maar ook bv. een kapsalon en maaltijden. Vaak liggen die flats midden in de stad.

Bovendien kunnen serviceflats niet zomaar uitgebaat worden zonder vergunning. Alle praktische informatie vindt u bij het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, de Federatie van rusthuizen van België of de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad.

U kunt dus niet zomaar een appartement kopen en omvormen naar een serviceflat. In realiteit zult u waarschijnlijk de exploitatie van een serviceflat in handen geven van een professionele en erkende organisatie.

Twee manieren om te investeren

Wie wil investeren in een serviceflat kan dat op twee manieren doen.

1.Rechtstreeks beleggen in een serviceflat (eigendomsrecht)

Bij een rechtstreekse belegging koopt u een serviceflat, zoals u dat zou doen met ander investeringsvastgoed. Dat houdt dan ook in dat u registratiekosten betaalt. Maar dan bent u wel de enige en rechtmatige eigenaar van de flat.

Als eigenaar kunt u ervoor kiezen om die zelf te betrekken of te verhuren. De huurinkomsten zijn dan volledig voor u. Als u later beslist om de flat te verkopen, is ook de opbrengst volledig voor u. De kans dat u ze met meerwaarde verkoopt, is daarbij groot dankzij de stijgende markt. Weet wel dat de uitbating van de flat altijd in handen blijft van een erkende organisatie.

Dat heeft alles te maken met de specifieke regels uit de bovenstaande paragraaf. Als eigenaar sluit u dus automatisch een exploitatiecontract af met de organisatie die de flat te koop zet.

2.Onrechtstreeks beleggen in een serviceflat (financieel recht)

Wie niet per se eigenaar wil zijn, kan ook beleggen in een serviceflat door een aandeel te kopen in een woningcomplex. Daardoor wordt u tijdelijk eigenaar van de flat gedurende een vooraf bepaalde periode (meestal 30 jaar).

Voordeel van dat type investering is dat u geen registratie- of notariskosten betaalt. U bent wel helemaal afhankelijk van de exploitant van het gebouw, zonder medezeggingsrecht, en uw investering is niet permanent. U kunt dus niet rekenen op enige meerwaarde bij het aflopen van het contract.

Als u de flat niet zelf bewoont, hebt u alleen recht op een opbrengst van bv. 4% van het geïnvesteerde bedrag. Daarnaast moet u hopen dat de uitbatingsvennootschap bij machte is om u uit te betalen op het eind van het 30-jarig contract.

Interessante belegging?

Bij rechtstreeks beleggen verschilt het antwoord niet zo veel van dat op een investering in een gewoon appartement of huis. De aankoop van een serviceflat brengt extra kosten met zich mee. Daartegenover staat dat u wel de huurinkomsten krijgt als u er niet zelf woont en een eventuele meerwaarde hebt bij een latere verkoop.

Onrechtstreeks beleggen is een ander verhaal. Omwille van de lange termijn en het te investeren bedrag is een dergelijke belegging niet zonder risico. U bent heel erg afhankelijk van de organisatie die de exploitatie verzorgt. Bovendien is het rendement kleiner en veel minder gegarandeerd dan bij rechtstreeks beleggen.

Als u denkt aan onrechtstreeks beleggen in serviceflats, onderzoekt u beter of er geen interessantere en minder risicovolle manieren zijn om uw geld te beleggen.

Bekijk dan zeker even de alternatieven die we al behandelden in ons dossier vastgoed.

Verder in ons dossier ‘Beleggen in vastgoed’