HomeOndernemenDoe een aangifte bij het kadaster op het einde van de werken!

Doe een aangifte bij het kadaster op het einde van de werken!

Niemand betaalt graag extra belastingen. Toch moet u op het einde van uw bouw- of renovatiewerken zelf contact opnemen met de administratie om, indien nodig, uw kadastrale inkomen te herzien. Anders dreigen er zware sancties!

In België is de belasting op onroerend goed gebaseerd op het kadastrale inkomen (KI). Dat is een theoretische en forfaitaire rente die als basis dient voor de inning van de onroerende voorheffing en voor de bepaling van uw onroerende inkomen dat via de personenbelasting belast wordt.

Als u gebouwd hebt, moet het kadastrale inkomen bepaald worden. Na een renovatie kan de waarde van uw woning – en dus het huurpotentieel – gestegen zijn. Het is dus logisch dat het kadastrale inkomen herzien moet worden.

Wanneer contact opnemen met het kadaster?

Die aangifte is alleen nodig als de aanpassingen aan de woning overeenkomen met een stijging van 50 euro of 15% van het initiële kadastrale inkomen (te bepalen door de administratie).

U hebt dan 30 dagen vanaf het einde van de renovatiewerken of ingebruikname van uw nieuwe woning om de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere kadaster) te informeren via de lokale antenne waaronder uw woning valt. Klik hier voor de lijst van de lokale kantoren.

Wat vraagt de administratie?

Via een formulier wordt u gevraagd om aangifte te doen van de volgende zaken:

  • De uitgevoerde werken (nieuwbouw, afbraak, andere indeling, uitbreiding, enz.) en de kostprijs ervan
  • Type verwarming en aantal badkamers
  • Bewoonbare kelder of dakverdieping
  • Zonnepanelen, zwembad, lift, garage, … of het type beglazing (bv. driedubbel)

Een ambtenaar komt dan langs om het nieuwe kadastrale inkomen te bepalen. Het wordt u later meegedeeld in een aangetekende brief.

Wat zijn de risico’s?

Die aangifte is verplicht. Als u het niet doet, riskeert u een administratieve boete tussen 50 en 1.250 euro. Die moet u - rekening houdend met de huidige opdeciemen - vermenigvuldigen met 8. De boete kan dus oplopen van 400 tot 10.000 euro. Bovendien riskeert u een strafrechtelijke sanctie die bestaat uit een boete (tussen 250 en 12.500 euro x 8 = tussen 2.000 en 100.000 euro) en/of een gevangenisstraf tussen 8 dagen en 2 jaar.

Kunt u het nieuwe KI betwisten?

U hebt uw nieuwe kadastrale inkomen ontvangen en u vindt het overdreven? Dan hebt u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen binnen de twee maanden vanaf de datum van betekening.

In een aangetekende brief moet u een geargumenteerd tegenvoorstel (bv. met een vergelijking van gelijkaardige woningen in uw buurt) doen. Laat u bijstaan door een expert (een architect, landmeter, jurist of fiscalist) om het jargon van de administratie te gebruiken en om haar te overtuigen van de gegrondheid van uw vraag.

U krijgt dan de kans om te onderhandelen met een ambtenaar. Als u niet tot een akkoord komt, kunt u nog een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Als het geschil niet opgelost geraakt, kunt u in samenspraak of via een vrederechter één of drie scheidsrechters aanduiden.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.