HomeBeleggen op maatDieptepunt op de financiële markten: moet u zich ongerust maken?

Dieptepunt op de financiële markten: moet u zich ongerust maken?

Sinds begin dit jaar maken de financiële markten moeilijke tijden door. Het ging allemaal in China aan het rollen. Eerst werd gedacht dat het maar tijdelijk was. Maar nu duurt het toch al langer. Moet u zich zorgen beginnen te maken?

Op het eerste zicht lijkt de slechte gezondheid van de financiële markten verontrustend. Maar paniek is geen goede raadgever. Zeker niet op de beurs.

Bekijk een belegging op lange termijn

Beleggingen op de financiële markten zijn in principe beleggingen op lange termijn. U doet het met geld dat u een tijdje kunt missen. Maak u dan ook geen zorgen over de schommelingen op korte termijn. Denk maar aan de financiële crisis door het faillissement van Lehman Brothers in 2008. Toen hebben de beurzen een algemene daling gekend die toch wel verontrustend was voor de beleggers. Maar de meeste aandelen – met uitzondering van enkele banken die zwaar door de crisis getroffen werden – noteren nu hoger dan voor de crisis. Hetzelfde fenomeen was waarneembaar bij het barsten van de internetbubbel in 2000. Toen stuikten de indexen in elkaar, maar uiteindelijk werden de verliezen weer omgebogen naar positieve cijfers. Alles is dus relatief als u het op langere termijn bekijkt.

Welke perspectieven biedt 2016?

Wat denken de analisten van de evolutie van de markten? De meesten zijn minder pessimistisch dan u zou denken. Ze zijn het er allemaal wel over eens dat 2016 een grote volatiliteit zal kennen (lees: grote schommelingen). Maar ze vinden dat de beleggers te pessimistisch zijn. Er zijn een aantal redenen om toch meer vertrouwen te hebben.

De algemene toestand van de ‘reële’ economie is eigenlijk niet zo slecht. De cijfers van de Amerikaanse economie bv. zijn eerder geruststellend. Er wordt dit jaar een groei van 2 à 3% verwacht. En een werkloosheid onder de 5%. In België is de situatie ook eerder positief. De Nationale Bank van België voorziet een groei van 1,30% in 2016 en van 1,70% in 2017, evenals de creatie van 114.000 banen en een werkloosheidspercentage van 8,10%.

De daling van de petroleumprijzen speelt zeker een rol in die vooruitzichten. Ze heeft een verlaging van de productiekosten voor de ondernemingen tot gevolg. En houdt de inflatie op een redelijk laag niveau – een niveau dat sommige economisten wel verontrustend vinden. De petroleumproducenten willen die daling een halte toeroepen. Dat moet ervoor zorgen dat de petroleumprijzen en bijgevolg ook het algemene prijsniveau stabiliseren. In ons land moet de geleidelijke invoering van de tax shift ook een positieve impact op de economie hebben.

De markten reageren soms te fel

Op korte termijn reageren de markten soms te fel - zowel op goed als op slecht nieuws - met het gevolg dat de beursstijgingen en -dalingen spectaculair zijn. Dat is vooral het geval voor stijgingen die op serieuze dalingen volgen, zoals we ondervonden hebben na de financiële crises van 2000 & 2008.

Regelmatig beleggen op lange termijn

Voor veel specialisten blijft beleggen op lange termijn een goede strategie. Zeker als u het regelmatig doet. Elke maand een klein bedrag beleggen in een gediversifieerde bevek, is een goede manier om u tegen de schommelingen van de markt te beschermen. Als de beurzen dalen, koopt u voor hetzelfde geld meer deelbewijzen. Als ze stijgen, koopt u er minder. Maar dankzij de extra deelbewijzen die u tijdens de daling kocht, geniet u mee van de koersstijging. De specialisten noemen dat: ‘de schommelingen gladstrijken’. Een investeerder die 100.00 euro wil investeren kan op dezelfde manier te werk gaan. In plaats van alles in één keer te investeren, kan hij periodiek beleggen om zo het risico te beperken.

Ieder zijn strategie

Natuurlijk moet iedereen voor zichzelf uitmaken wat het beste voor hem is. Hou in elk geval rekening met de volgende elementen:

  • Uw beleggingshorizon (de periode waarin u wilt beleggen)
  • Uw spaarcapaciteit
  • Uw kennis van de financiële markten
  • Uw voor- of afkeur van risico
  • Uw beleggersprofiel

Zorg ook voor voldoende diversifiëring. Naast meer risicovolle beleggingen in aandelen en aandelenfondsen, zijn er ook andere beleggingsvormen (obligaties, kasbons). Het belangrijkste is dat u niet al uw eieren in één mand legt.