HomeBeleggen op maatDe verschillende soorten gemeenschappelijke beleggingsfondsen

De verschillende soorten gemeenschappelijke beleggingsfondsen

In een gemeenschappelijk beleggingsfonds beleggen is een goed idee. Op voorwaarde dat u weet wat u koopt. Er bestaat immers een brede waaier aan fondsen op de markt.

Hoe belegt u uw geld? Alle beleggers, zowel beginnende als gevorderde, stellen zich die vraag. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn voor iedereen toegankelijk, onafhankelijk van het bedrag dat u wilt beleggen. Spreiding van de beleggingen en het beheer ervan door professionelen zijn de meest gekende voordelen van die fondsen.

Enorm veel mogelijkheden

De kandidaat-belegger staat voor de grote vraag: welk fonds kies ik? Er zijn inderdaad oneindig veel mogelijkheden. Om een onderscheid te maken kunnen we ze onderbrengen in verschillende categorieën.

Kapitalisatie of distributie?

Een eerste groot verschil bestaat erin wat de fondsen doen met het rendement. Kapitalisatiefondsen beleggen de opbrengsten opnieuw in het fonds. Distributiefondsen keren regelmatig een dividend uit aan hun beleggers.

Activaklassen

Een tweede verschil bestaat in de activaklassen waarin de fondsenbeheerders beleggen.

 • Aandelen: sommige fondsen beleggen in (al dan niet beursgenoteerde) aandelen van bedrijven. Daarin kan dan nog verder onderscheid gemaakt worden. Gaat het om kleinere of grotere bedrijven? Uit welke sector of van welk land?
 • Obligaties: andere fondsen beleggen dan weer in obligaties uitgegeven door bedrijven, staten of gemeenschappen.
 • Vastgoed: bepaalde fondsen zijn gespecialiseerd in vastgoed. Woningen, kantoorgebouwen, studentenkoten, opslagplaatsen, fabrieken, garages, gronden… Alles kan!
 • Metalen: andere fondsen leggen zich toe op metalen zoals goud, zilver, ijzer, koper, zink… Zij proberen rendement te halen uit de koersschommelingen ervan.
 • Grondstoffen: bepaalde fondsenbeheerders concentreren zich op grondstoffen zoals petroleum, hout, steenkool, landbouwproducten…
 • ‘Exotische’ producten: sommige heel gespecialiseerde fondsen beleggen in ‘exotische’ producten zoals kunstwerken, films, antiek, edelstenen…
 • Fondsen: er bestaan zelfs fondsen die beleggen in andere fondsen. Zo genieten ze van een grotere spreiding of combineren ze de expertise van verschillende erkende fondsenbeheerders.

Veel fondsen zijn trouwens ‘gemengde’ fondsen. Zij combineren verschillende activaklassen. Pensioenspaarfondsen zijn daar een voorbeeld van.

Geografische zone

Fondsenbeheerders kunnen zich ook toeleggen op een bepaalde geografische zone. Een bepaald land (bv. België of Frankrijk), een geheel van landen, een regio, een categorie van landen (ontwikkelde landen, opkomende landen…) of een werelddeel (bv. Azië). Anderen kiezen ervoor om wereldwijd te beleggen.

Stijl van beheren

Elk fonds heeft zijn eigen beheersstijl.

 • Beheer op (heel) korte termijn: de fondsenbeheerders zoeken beleggingen uit die volgens hen snel voor een meerwaarde kunnen zorgen.
 • Beheer op lange termijn of buy and hold (kopen en bijhouden): de beleggingen worden geselecteerd in functie van hun mogelijk rendement op lange termijn.
 • Arbitragefondsen en hedge funds: die fondsen worden beheerd door specialisten die gesofisticeerde strategieën bedenken die onafhankelijk van de beursschommelingen rendement moeten opleveren.
 • Passief beheer: dat is het geval voor ETF’s of indexfondsen (of trackers). Die fondsen weerspiegelen de prestaties van een beursindex met de bedoeling de evolutie ervan te volgen. Doorgaans zijn de beheerskosten laag, omdat de fondsenbeheerders geen vrijheid hebben in de keuze van de beleggingsstrategie.

Garantie

Sommige fondsen bieden de belegger een garantie: op het kapitaal of het rendement.

Welk type belegger bent u?

U hebt het begrepen. Voor elke belegger is er wel een fonds. Daarom is het belangrijk dat u de juiste vragen stelt. Hoeveel wilt u beleggen? Wat wilt u bereiken? Welk risico is aanvaardbaar voor u? De Europese MiFID-richtlijn verplicht de banken om voor elke klant een beleggersprofiel op te maken voor ze hem een belegging voorstellen. Zo bent u er zeker van dat u advies krijgt op uw maat.