HomeVoordelig lenenDe perfecte verkoopovereenkomst

De perfecte verkoopovereenkomst

Voor wie een woning koopt of verkoopt, is de verkoopovereenkomst (of compromis) een van de belangrijkste documenten in het proces. De notarissen en vastgoedmakelaars hebben samen een modeldocument opgesteld dat waterdichte juridische garanties biedt.

In een vastgoedtransactie is het compromis het eerste officiële document dat koper en verkoper met elkaar verbindt. “De verkoper verklaart ermee dat hij het pand zal overdragen aan de koper, terwijl die laatste ermee akkoord gaat de daarvoor afgesproken prijs te betalen”, zegt notaris Koen Diegenant uit Buizingen. “De verkoopovereenkomst is dus één van de belangrijkste documenten in het verkoopproces en moet alleen daarom al zo volledig en duidelijk mogelijk opgesteld worden. Zo wordt er geen ruimte gelaten voor discussie achteraf.”

Complexe regelgeving

De praktijk leert echter dat het accuraat opstellen van die overeenkomst almaar moeilijker wordt. “De regelgeving van toepassing bij de verkoop van een woning is de laatste jaren bijzonder complex geworden”, zegt meester Diegenant. “Niet alleen is de wetgeving al ontelbare keren gewijzigd, er komen ook almaar meer regels bij. Denk bijvoorbeeld maar aan de attesten en documenten nodig voor het afsluiten van een transactie.”

De Vlaamse vastgoedmakelaars en notarissen sloegen het voorbije jaar de handen in elkaar en werkten intensief samen om tot de ‘perfecte verkoopovereenkomst’ te komen. Die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en moet de vastgoedconsument maximale rechtszekerheid bieden.

Zo zorgt het document voor alle nodige info over koper en verkoper, het pand, de prijs, het moment van sleuteloverdracht, betaling van de waarborg, administratieve formaliteiten, voorkooprechten, stedenbouwkundige bestemming, fiscaliteit en sancties.

Vastgoedmakelaars en notarissen waarschuwen de consument dan ook voor verkoopovereenkomsten die zonder veel voorkennis gedownload worden van internet. Die zijn dikwijls verouderd en niet meer aangepast aan de actuele wetgeving.

Evenwichtig contract

“Als beide actoren in de vastgoedmarkt (notarissen en vastgoedmakelaars) hetzelfde model gebruiken, dan weten we dat de overeenkomst volledig is, evenwichtig, in het belang van zowel koper als verkoper en gemakkelijker na te kijken”, legt notaris Diegenant uit.

De samenwerking tussen beide sectoren moet een antwoord vormen op de vraag van de vastgoedconsumenten om elke transactie zo vlot mogelijk te laten verlopen. De gedetailleerde teksten, die ook continu geactualiseerd worden, moeten het verkoopproces efficiënter maken. Tot slot zijn er ook duidelijke afspraken gemaakt die moeten vermijden dat bepaalde documenten of attesten dubbel worden aangevraagd.

Op maat van de klant

Natuurlijk biedt een modeldocument geen antwoord op alle situaties. “Uiteraard is het slechts een model, dat nog op maat van de concrete verkoop moet aangepast worden”, aldus meester Diegenant. “Daarvoor kunt u uiteraard terecht bij de notaris en de makelaar.”