HomeVoordelig lenenDe notariskosten van een hypothecaire lening

De notariskosten van een hypothecaire lening

Welke kosten duiken er allemaal op als u een hypotheek afsluit? Notarieel medewerkster, Katrien Knippenberg, van notariskantoor Berquin Notarissen in Brussel rekent het ons voor.

Om een goed zicht te krijgen op de kosten die bij een hypotheek horen, gaan we uit van een concreet voorbeeld. U wilt 200.000 euro lenen voor uw droomhuis.

Twee mogelijkheden

Ofwel werkt u met een hypothecaire inschrijving. De hypotheek wordt dan ‘ingeschreven’ op het bevoegde hypotheekkantoor. Ofwel opteert u voor een hypothecair mandaat. Een combinatie van de twee is ook mogelijk.

De hypothecaire inschrijving heeft als voordeel dat ze de bank meer zekerheid biedt. Bij betalingsmoeilijkheden kan zij immers de hypotheek ‘uitwinnen’. In ons voorbeeld neemt de bank dan een inschrijving voor een bedrag van 200.000 euro plus aanhorigheden. Aanhorigheden zijn de kosten die de bank heeft om het resterende krediet te recupereren van de kredietnemer, als die zijn lening niet meer afbetaalt. Die kosten verschillen van bank tot bank, maar schommelen meestal rond 10%.

Het hypothecair mandaat heeft als voordeel dat het goedkoper is voor de kredietnemer. Alleen het vaste recht voor de registratierechten is verschuldigd. En dat is 50 euro. De registratierechten bij de hypothecaire inschrijving bedragen 1% van het bedrag van de inschrijving, verhoogd met aanhorigheden (hier 200.000 euro + 10% aanhorigheden = 220.000 euro. 1% daarvan is 2.200 euro).

Ook moet u voor een hypothecair mandaat geen ereloon voor de hypotheekbewaarder betalen, aangezien er geen inschrijving genomen wordt. Het verstrekken van een hypothecair mandaat aan de kredietnemer is in feite een gunst van de bank. Dat mandaat verleent de bank slechts volmacht om bij eventuele betalingsmoeilijkheden, een hypotheek te vestigen. Maar let wel op: met het hypothecaire mandaat kunt u niet genieten van de ‘woonbonus’ (aftrekbaarheid van uw hypothecaire lening).

Ereloon van de notaris

Goed, op naar de berekeningen dan. De eerste kostenpost is het ereloon van de notaris. Dat zijn wettelijk vastgelegde barema’s die voor alle Belgische notarissen dezelfde zijn. Stel dat we opteren voor een hypothecaire inschrijving van 200.000 euro, dan zal het ereloon van de notaris 925,32 euro bedragen.

Voor de combinatie van een hypothecaire inschrijving en een hypothecair mandaat, elk voor 100.000 euro, bedraagt het ereloon van de notaris voor de inschrijving 674,52 euro en voor het mandaat 168,63 euro (in totaal dus 843,15 euro).

Registratierechten

De tweede grote post zijn de registratierechten. Die bedragen 1% en worden berekend op het bedrag van de hypothecaire inschrijving, vermeerderd met de ‘aanhorigheden’. Zoals al gezegd, is één van de grote (financiële) voordelen van het hypothecair mandaat, dat hier slechts het vaste recht verschuldigd is van 50 euro.

Als er bijlagen aan de akte(n) aangehecht moeten worden, moeten ook nog vaste registratierechten voor bijlagen betaald worden. Dit is altijd 100 euro, onafhankelijk van het aantal bijlagen.

Ereloon hypotheekbewaarder

Ook de hypotheekbewaarder krijgt een wettelijk vastgelegd ereloon. Als een hypothecaire inschrijving wordt genomen voor een bedrag van 200.000 euro is dat 990,97 euro. Wordt er een combinatie gemaakt van een hypothecaire inschrijving en een hypothecair mandaat, elk voor 100.000 euro, dan is dit 566,55 euro voor de inschrijving. Voor het mandaat krijgt de hypotheekbewaarder, zoals al aangehaald, geen ereloon.

Aktekosten

Alvorens de akte verleden kan worden, moeten er opzoekingen gedaan worden. Er moet een kadastraal uittreksel en kadastraal plan aangevraagd worden, evenals stedenbouwkundige inlichtingen, een hypothecair getuigschrift… Afhankelijk van het aantal goederen en de ligging verschillen de aktekosten van akte tot akte.

Rechten op geschriften

Daarnaast zijn er ook nog de rechten op geschriften. Dat is een forfaitair recht dat de vroegere fiscale zegels vervangt. Die bedragen altijd 50 euro.

Btw

Tot slot moet op bepaalde posten ook 21% btw betaald worden. Notarissen zijn immers sinds 1 januari 2013 onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde. Btw is verschuldigd op:

  • Ereloon van de notaris
  • Aktekosten
  • Rechten op geschriften

Zijn vrijgesteld van btw:

  • Registratierechten
  • Ereloon hypotheekbewaarder

Dossierkosten bank

Let op: bovenstaande kosten gelden alleen voor de notariële akte. Ook de bank rekent nog dossierkosten aan. Verwacht u aan enkele honderden euro’s.

Simulatie woonkrediet

Om een idee te hebben van de kosten van uw hypothecaire lening is er een gemakkelijke oplossing: de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft een rekenmodule ontworpen, die de kosten berekent in functie van uw eigen situatie.

Stel uw vraagBekijk alle vragen