HomeVoordelig lenenDe nieuwe woonbonus: Vlaanderen zet de tering naar de nering

De nieuwe woonbonus: Vlaanderen zet de tering naar de nering

De nieuwe Vlaamse regering wil de woonbonus, het systeem waarbij een deel van de hypotheek fiscaal mag ingebracht worden, flink inperken. Voor bouwlustigen is dat alvast geen goed nieuws.

Dat de woonbonus in de huidige versie stilaan onbetaalbaar werd voor de overheid, was geen geheim. Het systeem moest dan ook vroeg of laat hervormd worden. Met de overheveling van die bevoegdheid naar de gewesten, neemt de Vlaamse regering alvast het voortouw.

“Let wel: wat nu op tafel ligt, is nog maar een regeerakkoord en nog geen wet”, zegt Marc Ottevaere van het accountantsbureau Moore Stephens Verschelden. “Maar het ziet er inderdaad naar uit dat de voordelen van de woonbonus voor mensen die nog moeten bouwen, voor een stuk afgezwakt zullen worden.”

Oude systeem

Laten we misschien beginnen met de woonbonus in zijn huidige vorm. Die blijft behouden voor iedereen die nog voor 31 december een lening aangaat om zijn eigen en enige woning te kopen, bouwen of verbouwen. De lening moet aangegaan worden bij een Europese bank, moet een looptijd hebben van minstens tien jaar en gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving.

“In dat geval kunt u een bedrag van 2.280 euro per persoon in uw belastingaangifte inbrengen”, zegt Ottevaere. “De eerste tien jaar van de lening komt daar nog eens 760 euro bij. Daarbovenop kunt u nog eens 80 euro inbrengen, als u minstens drie kinderen ten laste hebt op 1 januari van het jaar na het afsluiten van de lening.”

In dat systeem kan een alleenstaande (met minstens drie kinderen) maximaal 3.120 euro inbrengen gedurende de eerste tien jaar van de lening. Voor een koppel met minstens drie kinderen is dat het dubbele: 6.240 euro. “Het belastingvoordeel zelf bedraagt zowat 25 tot 50 procent, afhankelijk van het inkomen van de belastingplichtige”, zegt Ottevaere. “We houden in dat geval gemakshalve wel geen rekening met de jaarlijkse indexatie die in het oude systeem voorzien is.”

Nieuwe systeem

Zoals we al zegden, wordt vanaf 1 januari 2015 de woonbonus een gewestelijke bevoegdheid. En in Vlaanderen betekent dat alvast een hoop veranderingen, ten minste, voor nieuwe bouwlustigen.

“Inderdaad”, zegt Ottevaere, “voor de lopende leningen verandert er voorlopig niets, zij blijven genieten van de voordelen van het oude systeem. Voorlopig gaan we er ook vanuit dat aan het percentage van 25 tot 50 procent niet geraakt zal worden.”

Voor wie na 1 januari 2015 een lening afsluit, gelden wel nieuwe regels. “Vanaf dan worden volgende bedragen voor de woonbonus vooropgesteld: 1.520 euro per persoon, plus 760 euro voor de eerste tien jaar van de lening. De bijkomende aftrek voor kinderen ten laste valt weg.”

Ook de jaarlijkse indexatie wordt waarschijnlijk afgeschaft. De maximale bedragen die dan in aftrek kunnen gebracht worden voor de eerste tien jaar van de lening, bedragen 2.280 euro voor een alleenstaande en 4.560 euro voor een koppel. Het belastingvoordeel zelf wordt op 40 procent gebracht voor iedereen.

“Het maximale voordeel voor ieder jaar dat de lening loopt wordt gereduceerd met ongeveer 1.300 euro”, zegt Ottevaere. “Het zal hooguit nog zo’n 1.950 euro bedragen, inclusief de gemeentebelasting. Misschien ook nog vermelden dat voor eenzelfde onroerend goed maximaal twee keer gebruik kan worden gemaakt van de woonbonus. Dat houdt in dat het niet langer mogelijk is dat ouders bijvoorbeeld samen met hun kind lenen voor eenzelfde woning.”

Verminderde registratierechten

De Vlaamse regering is, volgens zijn eigen visietekst, ook aan het onderzoeken of het mogelijk is om mensen die een woning kopen, te laten kiezen tussen de woonbonus of verminderde registratierechten. “Als dat er inderdaad komt, zal het rekenen geblazen worden om te weten welke keuze de beste is”, zegt Ottevaere, “het directe voordeel van verlaagde registratierechten of de voordelen op langere termijn van de woonbonus.”