HomeVoordelig lenenDe impact van uw lopende kredieten op uw woonlening

De impact van uw lopende kredieten op uw woonlening

Bij de aanvraag voor een woonlening kijkt uw bank naar al uw lopende kredieten voor de berekening van uw terugbetalingscapaciteit.  Hou ook uw kredietopeningen goed in de gaten!

Wanneer u een woonlening afsluit, wil de bank zekerheid dat u die zonder problemen kunt terugbetalen. Daarvoor berekent zij uw terugbetalingscapaciteit, op basis van uw inkomsten en uw  lopende kredieten en andere lasten. Om die kredieten te raadplegen, doet uw bank beroep op de Centrale voor kredieten aan particulieren. Dit is een wettelijke verplichting ter bescherming van de consument.  Als uw bank vindt dat de last van uw lopende  kredieten  te zwaar doorweegt op uw budget, dan zal zij uw aanvraag voor een woonlening weigeren.

Een overzicht van al uw lopende kredieten

De Centrale voor kredieten aan particulieren bestaat uit een positief en een negatief luik. In het positieve luik worden al uw lopende kredieten opgenomen, ongeacht of er betalingsachterstanden zijn. Het gaat hier om leningen die u afsluit bij financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld een autofinanciering of een woonlening, maar ook om kredietopeningen bij winkelketens, supermarkten, elektrozaken,… Omdat deze kredieten een impact hebben op uw leencapaciteit, is het belangrijk dat u die goed in de gaten houdt. Gebruikt u uw kredietopening niet meer? Zeg dit dan op.

Kredieten met een betalingsachterstand

Het negatieve luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren bevat alle kredieten met een betaalachterstand. Dit staat ook bekend als de zwarte lijst. Zodra u een bepaalde achterstand oploopt of wanneer u uw krediet helemaal niet meer afbetaalt, moet de kredietgever die informatie doorgeven aan het negatieve luik van de Kredietcentrale. Nadat u uw betalingsachterstand hebt weggewerkt, blijft u nog 12 maanden op de lijst staan.

Wat kunt u doen?

Nu weet u dat uw bank uw lopende kredieten raadpleegt wanneer u een woonlening wilt afsluiten. Zeg die dan ook op als u ze niet meer gebruikt. Zo wordt u geschrapt uit het positieve luik bij de Centrale voor kredieten aan particulieren. Dit gebeurt maximaal 3 maanden en 8 dagen na terugbetaling van het krediet.

Maak geregeld een overzicht van uw lopende kredieten. Vooral kredietopeningen bij winkelketens, supermarkten, elektrozaken,… ontsnappen soms aan de aandacht. Met een overzicht weet u altijd welke kredieten u precies hebt afgesloten. U kan dit opvragen bij de Centrale voor kredieten aan particulieren:

  • Per brief. Voeg een recto-versokopie van uw identiteitskaart toe. 
  • Aan de loketten van de Nationale Bank.
  • Via de website van de Nationale Bank. Daarvoor hebt u een elektronische identiteitskaartlezer nodig.