HomeVoordelig lenenDe hypotheeklening: fiscaal voordelig

De hypotheeklening: fiscaal voordelig

Verplichte lectuur voor toekomstige eigenaars: de hypotheeklening biedt een stevig fiscaal voordeel: de aftrek voor enige en eigen woning. Wat is het juist?

Sinds vele jaren moedigt de regering een eigen woning fiscaal aan. Voor de leningen aangegaan na 1 januari 2005 neemt dat fiscaal voordeel de vorm aan van een ‘aftrek voor enige en eigen woning’ (de zogenaamde ‘woonbonus’).

Uw ‘enige en eigen woning’

Zoals u uit de benaming kunt afleiden, betreft die aftrek ‘de enige en eigen woning’: u mag maar één woning in uw patrimonium hebben op 31 december van het jaar waarin u uw lening afsluit en u moet er op die datum in wonen, behalve als de werken dat onmogelijk maken. U kunt er dus ook  van genieten als u een nieuwe woning koopt en u uw oude woning voor het einde van het jaar verkoopt.  Die woning moet in België of in de Europese Economische Ruimte gelegen zijn. De aftrek geldt voor hypothecaire leningen met een looptijd van ten minste 10 jaar ter financiering van een nieuwe of bestaande woning, maar ook van de renovatiewerken, de betaling van successierechten of zelfs voor de herfinanciering van een lening.

Tot 2.930 euro per ontlener aftrekken!

De aftrek voor de enige en eigen woning heeft zowel betrekking op de intresten van de lening als op de terugbetalingen van het kapitaal én de premies voor de schuldsaldoverzekering aangegaan voor de lening. Die aftrek is wel beperkt tot 2.200 euro, vermeerderd met 730 euro tijdens de eerste tien jaar. Als u drie of meer kinderen hebt, kunt u bijkomend 70 euro aftrekken. Als u dus als koppel met 2 kinderen een eigendom koopt, kunt u niet minder dan 5.860 euro per jaar aftrekken tijdens de eerste tien jaar. 

Hoeveel belastingen minder?

Door de aftrek wordt uw belastbaar inkomen met dat bedrag verminderd. Met andere woorden: u betaalt geen belastingen op het aftrekbare bedrag. Omdat de belasting voor fysieke personen progressief is, bespaart u meer of minder op uw belastingen in functie van uw inkomsten: het equivalent van het afgetrokken bedrag vermenigvuldigd met het belastingtarief, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.
Bijvoorbeeld: voor de hoogste belastingschijf (50%), als u in een gemeente woont waar de gemeentelijke opcentiemen 8% bedragen, kunt u 54% recupereren van het aftrekbare bedrag. Als u met twee een lening aangaat, kunt u met uw aftrek van 5.860 euro per jaar uw belastingfactuur elk jaar met maar liefst 3.164 euro verminderen tijdens de eerste tien jaar!

Toch voorzichtig blijven

Hoewel de aftrek een enige en eigen woning toegankelijker maakt, moet u toch voorzichtig blijven: u moet de terugbetalingen financieren lang voordat u ze in uw belastingaangifte kunt opnemen.  Voorzichtigheid is dus geboden.