HomeSlim sparenDe fiscus, de RSZ en de studentenjob

De fiscus, de RSZ en de studentenjob

De zomervakantie is elk jaar voor duizenden jongeren het startschot van hun vakantiejob. Maar hoe zit het nu precies met de belastingen op studentenarbeid? Welke sociale bijdragen betaalt u? En wat zijn de regels rond de kinderbijslag?

Elk jaar doen zowat 400.000 jongeren in ons land een studentenjob. Welke invloed heeft dat op de belastingen van de jobstudent en zijn ouders en op de kinderbijslag? We vragen het aan Sigrid Grauls, Legal Advisor van het sociaal secretariaat Securex.

EEN BEPAALD AANTAL DAGEN?

“De sociale bijdragen op een studentencontract zijn een stuk lager dan bij een regulier arbeidscontract”, zegt Grauls. “Ze bedragen 8,13%. Daarvan is 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de jobstudent.

Er zijn wel enkele voorwaarden:
• De jobstudent mag maximaal 50 dagen per jaar werken. Dat hoeft geen aaneensluitende periode te zijn, het moet zelfs niet bij dezelfde werkgever zijn.
• Er moet een schriftelijke studentenovereenkomst afgesloten worden, dus geen gewoon arbeidscontract. Het contract mag maximaal twaalf maanden duren.
• Het moet gaan om werk buiten de schooluren, al is dat minder van belang voor jobstudenten die alleen in de vakantie werken.”

EN DE FISCUS?

Voor het fiscale luik van studentenjobs zijn er verschillende aspecten. Blijft een jobstudent bijvoorbeeld ten laste van de ouders? “Ja”, zegt Grauls, “als zijn maximale jaarlijkse netto-inkomsten niet hoger liggen dan 3.070 euro. Voor studenten met een alleenstaande ouder, is dat 4.440 euro.” Die netto-inkomsten bestaan uit het (eventuele) onderhoudsgeld en het loon. Kinderbijslag, studiebeurzen, onderhoudsuitkeringen (die met terugwerkende kracht worden verkregen), gehandicaptentoelagen en premies voor voorhuwelijkssparen spelen geen rol.

MOETEN STUDENTEN MEER BELASTINGEN BETALEN?

Blijft ook nog de vraag of een jobstudent zelf belastingen moet betalen. Ook dat is afhankelijk van zijn belastbaar inkomen. Dat bestaat uit het loon dat hij verdient met werken en eventuele alimentatiegelden. “Voor studenten met een laag of middeninkomen - maximaal 25.990 euro globaal netto belastbaar per jaar - geldt een belastingvrije som van 7.270 euro. Voor studenten die meer verdienen, is de belastingvrije som gelijk aan 6.990 euro. Als die sommen niet overschreden worden, is de student geen belastingen verschuldigd.”

De werkgever is ook geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldiging, als de student, in het kader van een studentenovereenkomst, geen 50 arbeidsdagen per kalenderjaar werkt.

Ongeacht het loon en het feit of sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn, moet elke jobstudent altijd een belastingaangifte indienen. 

WAT MET DE KINDERBIJSLAG?

“Wat kinderbijslag betreft, is het eenvoudig”, zegt Grauls. “Tot 31 augustus van het jaar waarin de student 18 wordt, heeft een studentenjob geen invloed op de kinderbijslag. Die blijft hij sowieso ontvangen. Nadien is er een maximaal aantal uren dat hij mag werken, namelijk 240 uur in het eerste, tweede en vierde kwartaal. In het derde kwartaal, niet toevallig de zomervakantie, is er geen bovengrens.”

MEER INFORMATIE

Voor alle informatie over studentenarbeid heeft de overheid een website opgezet: www.studentatwork.be.