HomeSlim sparenDe ecoscore van uw wagen in 7 vragen

De ecoscore van uw wagen in 7 vragen

Er rijden meer dan 5 miljoen wagens in België. De uitstoot van gassen die deze wagens met zich meebrengen is goed voor 19% van de broeikasgassen in ons land.

Sommige auto’s hebben een grotere impact op het milieu dan andere. Om de milieuvriendelijkheid van uw wagen te achterhalen is de ecoscore in het leven geroepen.

Hoe wordt de ecoscore gemeten?

Om de milieuvriendelijkheid vast te stellen meet men volgende effecten op de omgeving:
- de impact op het broeikaseffect
- het effect op de luchtkwaliteit
- de geluidshinder
 

Sommige effecten hebben een grotere invloed op de ecoscore. Het broeikaseffect weegt het zwaarste door en is goed voor 50%.
De invloed op de luchtkwaliteit wordt opgedeeld in 20% schade voor het ecosysteem en 20% schade voor de gezondheid. De geluidshinder telt mee voor 10%.
Op basis van de resultaten van die effecten kunnen voertuigen met verschillende technologieën en brandstoffen met elkaar vergeleken worden.

Hoe kan ik de ecoscore van mijn wagen kennen?

Wilt u achterhalen welke ecoscore uw wagen heeft, dan volstaat het enkele gegevens in te voeren op de online databank die u terugvindt op de website www.ecoscore.be. Die gegevensbank bevat alle gegevens van alle wagens die op de Belgische markt verkrijgbaar zijn.

Wat is het verschil met de CO2-uitstoot?

Bij de aankoop van nieuwe wagens wordt de CO2-uitstoot vermeld, of koolstofdioxide. Wagens met een lage CO2-uitstoot worden als milieuvriendelijk bestempeld, maar houden geen rekening met andere emissies zoals de uitstoot van fijn stof of de geluidsoverlast.

Hoe worden de ecoscores berekend?

De resultaten van de meting worden uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker de wagen is. Een ecoscore van 65 wordt beschouwd als een goede score.

Let wel, de impact die de productie van de wagen heeft op het milieu en de recyclage of verwerking na gebruik zijn niet opgenomen in de ecoscore.

Nieuwe voertuigen hebben een betere ecoscore en die regel gaat op voor alle categorieën van wagens!

Hoe kan de ecoscore van een wagen verhoogd worden?

Als u de gegevens van uw wagen hebt ingegeven op www.ecoscore.be en de score aanzienlijk lager ligt, kunt u overwegen enkele milieubesparende maatregelen uit te voeren.
Doordat de uitstoot van gassen het meest doorweegt bij de vaststelling van de ecoscore kan die verbeterd worden door de uitstoot te beperken.
Dieselwagens kan men uitrusten met een roetfilter, zodat de uitlaatgassen gefilterd worden en er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. Benzinewagens kunnen hun ecoscore verbeteren door over te schakelen op een lpg-systeem.

Is een goede ecoscore verplicht?

Tot nu is een goede ecoscore geen verplichting. U wordt niet beboet als u met een vervuilende wagen rijdt.

Lage ecoscore, hoge belastingen?

De verkeersbelastingen zijn wel afhankelijk van de milieuvriendelijkheid van de wagen. De verkeersbelastingen behoren tot de bevoegdheden van de regio’s (Vlaanderen, Wallonië, Brussels Gewest). Vlaanderen heeft als eerste gewest een aanpassing doorgevoerd aan de belasting op inverkeerstelling (BIV).
Sinds mei 2012 is de BIV afhankelijk van de CO2-uitstoot, de brandstof, de euronorm en de leeftijd van het voertuig. Verwacht wordt dat de andere gewesten een soortgelijke aanpassing zullen doorvoeren.