HomeSlim sparenCrèches: gebruiksaanwijzing

Crèches: gebruiksaanwijzing

Als kersverse ouder hebt u ongetwijfeld al een plaatsje in de crèche gereserveerd voor uw pasgeboren baby. Maar wist u dat u de opvangkosten fiscaal kunt aftrekken?

In België worden crèches en opvangplaatsen streng in de gaten gehouden. In Vlaanderen staat Kind en Gezin in voor de inspectie en goedkeuring van kinderopvang (in Brussel en Wallonië: Office de la Naissance et de l’Enfance - ONE).

Hoeveel kost het?

De opvangkosten hangen ten eerste af van het feit of de crèche of opvang gesubsidieerd wordt. Als dat het geval is, is het tarief afhankelijk van uw inkomsten. In het andere geval moet u met de organisatie tot een akkoord komen. U vindt daarover meer info op de site van Kind en Gezin of ONE. De Franse Gemeenschap biedt bovendien een financiële tussenkomst aan aan families met beperkte inkomsten.

Fiscaal aftrekbaar

Als ouder kunt u de kosten voor kinderopvang fiscaal aftrekken. Daarvoor moet u aan zes voorwaarden voldoen.

  1. Uw kind moet jonger zijn dan 12 jaar (of jonger dan 18 als het een zware handicap heeft).
  2. U moet het kind fiscaal ten laste hebben.
  3. U moet beroepsinkomsten hebben (bezoldigingen, pensioenen, werkloosheids-uitkeringen of andere vervangingsinkomens).
  4. U moet de kosten betalen aan instellingen of personen erkend door Kind en Gezin of ONE.
  5. U moet het bewijs van de opvang en het betaalde bedrag kunnen leveren.
  6. Als uw kind naar school gaat, moet het gaan om kinderopvang buiten de normale schooluren (voor- en naschoolse opvang, opvang tijdens de vakanties, weekends of schoolvrije dagen).

Voor 2013 mag u maximaal 11,20 euro per opvangdag en per kind fiscaal aftrekken. Als het u minder kost, kunt u het effectief betaalde bedrag in uw belastingaangifte opnemen.

Een andere mogelijkheid voor kinderen jonger dan 3 jaar

Hebt u een kind jonger dan drie, dan kunt u opteren voor de verhoging van de belastingvrije som (550 euro voor 2013). Als uw kind naar de crèche gaat, is dat fiscaal minder interessant. Het is wel een goede keuze als u als ouder geen beroepsinkomsten hebt – en bijgevolg geen recht hebt op de fiscale aftrek van 11,20 euro – of als u uw kinderen toevertrouwt aan een familielid of een babysitter.