HomeMijn geld beherenCAP: delen de banken de gegevens van hun klanten mee?

CAP: delen de banken de gegevens van hun klanten mee?

Onlangs hoorde ik op het nieuws dat banken bepaalde gegevens over de rekeningen van hun klanten moeten meedelen. Wat is de bedoeling daarvan? Waarvoor worden die gegevens gebruikt? Hoe zit het met de bescherming van de privacy? (Serge, 60 jaar)

Via het Koninklijk besluit van 17 juli 2013 werden de bepalingen van artikel 322 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gewijzigd. Het bankgeheim werd versoepeld en alle Belgische bankrekeningen moeten geïnventariseerd worden.

Wat is het doel van die maatregel?

Die nieuwe maatregel kadert in de strijd tegen fiscale fraude.

Wie verzamelt de gegevens?

De Nationale Bank van België verzamelt de gegevens en houdt ze bij. Daarvoor werd er een speciaal register gecreëerd: het Centrale Aanspreekpunt of CAP. De banken zijn verplicht om hun gegevens rechtstreeks aan het CAP door te geven.

Om welke gegevens gaat het?

De banken, wissel-, krediet- en spaarinstellingen moeten het volgende aan het CAP meedelen:

  • Het rijksregisternummer van hun klanten (of voor rechtspersonen het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank).
  • Een lijst van de bankrekeningnummers van die klanten (of van de rekeningen die in de loop van dat jaar afgesloten werden). Die lijst bevat de titularissen en co-titularissen van de rekeningen, maar niet de mandatarissen.
  • Een lijst van bestaande kredietovereenkomsten, evenals de aard ervan. Die lijst bevat de ondertekenaars en de mede-ondertekenaars, maar niet de personen die borg staan.

Uw bank deelt dus geen persoonlijke gegevens mee. Zoals het saldo van de rekening, het bedrag van uw krediet of uw verrichtingen. Die gegevens blijven beschermd door het bankgeheim.

Wie kan die gegevens raadplegen?

Die gegevens kunnen alleen geraadpleegd worden door de fiscale ambtenaren. Ze hebben niet automatisch toegang, maar moeten het officieel aanvragen. Dat kan alleen in twee specifieke gevallen:

  • Als de fiscus aanwijzingen van fiscale fraude heeft of een indiciaire afrekening wil opstellen.
  • Als de belastingontvanger (de ambtenaar verantwoordelijk voor het innen van belastingen) probeert om de verschuldigde belastingen te innen.

In het eerste geval kan de fiscus die aanvraag pas doen, nadat hij de belastingplichtige op de hoogte heeft gebracht van zijn vermoeden van fraude. De belastingplichtige heeft het recht om dat aan te vechten voor de rechtbank.

In het tweede geval krijgt de fiscus onmiddellijk de lijst van de rekeningen van een belastingplichtige zonder verdere formaliteiten.

Is uw privacy beschermd?

Uw privacy blijft beschermd, omdat er een strikt kader bestaat waarbinnen de fiscus die gegevens mag raadplegen. Bovendien worden al die gegevens na acht jaar vernietigd.

Kunt u uw gegevens raadplegen of wijzigen?

Sinds 1 mei 2014 kunt u aan de Nationale Bank vragen om de gegevens opgeslagen door het CAP te raadplegen. Stuur gewoon een schriftelijke aanvraag naar: Nationale Bank van België, Kredietcentrales – Centraal Aanspreekpunt, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Meer info nodig? Bekijk onze FAQ’s over het Centraal Aanspreekpunt.

Stel uw vraagBekijk alle vragen