HomeOndernemenBusinesslening: hoe uw aflossingstabel lezen?

Businesslening: hoe uw aflossingstabel lezen?

Onlangs hebt u een businesslening afgesloten voor de financiering van een investering? Dan hebt u van uw bankier een aflossingstabel gekregen. Waarvoor dient ze en hoe leest u ze?

Wat is een aflossingstabel?

In uw aflossingstabel vindt u het bedrag dat u elke maand aan uw bank moet terugbetalen. Zelfs als uw maandelijkse aflossing telkens dezelfde is, verandert er toch iets, met name het gedeelte van de intresten en van het kapitaal van die aflossing.

Een voorbeeld: u gaat een lening van 10.000 euro met een looptijd van één jaar aan. De rente bedraagt 0,30% per maand (ongeveer 3,60% per jaar). Uw maandelijkse aflossing is dan 849,67 euro.

  • Eerste aflossing: omdat u nog niets terugbetaald hebt, worden uw intresten berekend op 10.000 euro. U betaalt dus 30 euro aan intresten (0,30% van 10.000 euro). De rest (819,67 euro) is kapitaal dat u terugbetaalt.
  • Tweede aflossing: u hebt al 819,67 euro aan kapitaal terugbetaald. De intresten worden niet meer berekend op 10.000 euro, maar op 9 .180,33 euro. Ze bedragen dus 27,54 euro (0,30% van 9. 180,33 euro). Omdat u elke maand 849,67 terugbetaalt, bedraagt het terugbetaalde kapitaal deze keer 822,13 euro.

Enzoverder. Naarmate de tijd vordert, neemt het intrestgedeelte van uw terugbetaling af en neemt het kapitaalgedeelte toe.

Maar waarvoor dient die tabel?

De aflossingstabel is ook fiscaal gezien heel nuttig. Uw bedrijf kan de intresten van de lening fiscaal aftrekken. Daarom is de aflossingstabel een heel handig instrument voor uw boekhouder. De eerste maand betaalt u 819,67 euro aan kapitaal terug en kan uw boekhouder 30 euro aan intresten als fiscaal aftrekbare kosten inschrijven.

Waarom in de vorm van een tabel?

Elke maand veranderen de bedragen. In de tabel zien u en uw boekhouder in één oogopslag hoeveel u al terugbetaalde, hoeveel u nog moet aflossen en de intresten die u kunt aftrekken.

Kortom, dankzij de aflossingstabel:

  • Wordt het werk van uw boekhouder een stuk makkelijker
  • Kunt u de aftrekbaarheid van de intresten bewijzen
  • Kent u op elk moment de stand van zaken

Heel wat goede redenen dus om de aflossingstabel altijd bij de hand te hebben.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.