HomeMijn geld beherenBram, Productmanager beroepskredieten bij Record Bank: “Onze agenten weten wat hun klanten dagelijks bezighoudt.”

Bram, Productmanager beroepskredieten bij Record Bank: “Onze agenten weten wat hun klanten dagelijks bezighoudt.”

Tom is journalist en klant bij Record Bank. Hij wil met klanten en medewerkers van de bank spreken. Het is zijn bedoeling om een portrettenreeks te maken die u meer over ons vertelt. Vandaag heeft hij een afspraak met Bram, Productmanager beroepskredieten bij Record Bank.

Dag Bram, stelt u zich eventjes voor aan onze lezers?

Dag Tom, ik werk bij Record Bank sinds 2008. Ik ben hier gestart als ‘Trainee’. Dat is een intern opleidingsprogramma van twee jaar. In die periode heb ik in verschillende afdelingen gewerkt. Daarna ben ik aan de slag gegaan in een agentschap. Sinds februari 2015 ben ik Productmanager beroepskredieten. Ik ben dus verantwoordelijk voor de creatie en verbetering van onze producten voor de lokale ondernemers of ‘Local Professionals’, zoals we die ook noemen.

Wie zijn dat juist?

Zoals hun naam zegt, zijn ‘Local Professionals’ de kleine ondernemingen. Denk bv. aan zelfstandigen, vrije beroepen, micro-ondernemingen of kleine kmo’s.

En vanwaar de term ‘local’?

Voor ons is de notie van nabijheid heel belangrijk. De zelfstandige of de kleine ondernemer maakt deel uit van het sociale netwerk van zijn buurt of dorp. Net zoals onze bankiers. Dat zijn allemaal zelfstandige agenten. Ze zijn dus zelf ook ‘Local Professionals’. Ze hebben dezelfde bekommernissen als de zelfstandigen en kmo-leiders uit hun buurt. Dankzij hun nabijheid en de leefwereld die ze delen, kunnen ze hen op een heel persoonlijke manier benaderen. Zowel voor professionals als voor particulieren geven we de voorkeur aan persoonlijk contact. Als een bakker of slager bv. zijn kasgeld naar Record Bank brengt, doet hij dat niet via een automaat, maar bij zijn bankier. Dat is dan weer een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, erover te praten en ze te delen. Voor ons zijn zulke momenten van levensbelang.

Welke soorten kredieten hebt u voor professionals?

Voor ik daar verder op inga, wil ik nog benadrukken dat onze beslissing om ons op ‘Local Professionals’ te focussen heel recent is. Ze dateert van 2013. Ons aanbod beantwoordt aan de behoeften van zelfstandigen, micro-ondernemingen en kleine kmo’s. We bieden hen kaskredieten, kredieten voor de voorafbetaling van belastingen, financieringen van eindejaarspremies en vakantiegeld, leningen op afbetaling en natuurlijk investeringskredieten.

En wat is uw rol als Productmanager?

Een deel van mijn werk bestaat erin om de markt te observeren. Zo zijn we er zeker van dat onze tarieven en voorwaarden competitief zijn. Dat is een stuk complexer dan voor particulieren. Voor professionals bestaat er immers geen informatieplicht. De banken publiceren die tarieven dus niet. En dat maakt de vergelijking moeilijker. We baseren ons bv. op de info die we van onze agenten krijgen.

Verder werk ik mee aan projecten om bestaande processen te optimaliseren of aan projecten rond de wetgeving.

Wat bedoelt u daarmee?

De wetgeving over beroepskredieten is aan het veranderen. Er komen meer informatieplichten. Neem bv. het ‘document Laruelle’. Dat is een soort fiche met gegevens over beroepskredieten. Dat document is vanaf nu verplicht. Op die manier worden de professionals beter geïnformeerd en kunnen ze makkelijker offertes vergelijken.

Hoe beleeft u de waarden van Record Bank in uw werk?

Naast dat document Laruelle werken we ook aan infofiches. Daarin leggen we onze producten uit. Het zijn eenvoudige producten, zonder pretentie, die we in klare taal toelichten. Maar voor ons blijft de notie van nabijheid het belangrijkst. Onze agenten zijn immers ook zelfstandigen. En daardoor kunnen ze op een authentieke manier nabij zijn. Zij gaan hartelijk en zonder pretentie om met hun klanten. Want ze weten maar al te goed wat hun klanten dagelijks bezighoudt. En dat is voor mij echt uniek en essentieel!

Hartelijk dank voor dit interview, Bram!

Graag gedaan, Tom. Nog een fijne dag!