HomeVoordelig lenenBouwvergunning geweigerd, wat nu?

Bouwvergunning geweigerd, wat nu?

U wilde uw woning verbouwen om ze nog comfortabeler te maken, maar uw gemeente heeft uw bouwvergunning geweigerd. Wat moet u nu doen?

Dominique Vermeradvocaat bij Xirius

Bouwvergunning geweigerd? Laat het hoofd niet hangen, er bestaan oplossingen. We hadden een gesprek met Dominique Vermer, advocaat bij Xirius en specialist in vragen over bouwvergunningen, om zo beter de verschillende opties, die u hebt, te begrijpen.

Optie 1: in beroep gaan

De eerste mogelijkheid: de beslissing van uw gemeente, of eerder van het gemeentecollege (in Vlaanderen en Brussel, het college van burgemeester en schepenen) betwisten. “De instantie voor het beroep verschilt volgens het Gewest waarin u woont”, legt Dominique Vermer uit. “In het Waalse Gewest is dat de Gewestregering. In Brussel ook (op advies van het Stedenbouwkundig College), maar in Vlaanderen is het de provincie. In alle gevallen is de termijn om een betwisting in te dienen dezelfde: 30 dagen vanaf de bekendmaking van de weigering.”

Correct en wettelijk

In de drie Gewesten wordt op dat eerste niveau van beroep nagegaan of uw aanvraag correct en wettelijk is. “Met andere woorden: de bevoegde instantie bekijkt uw bouwaanvraag opnieuw op dezelfde manier als de gemeente: door na te gaan of de geplande werken conform de regels voor ruimtelijke ordening zijn en de plannen voor ruimtelijke uitbreiding van de gemeente”, legt Dominique Vermer uit. “Maar als u weer een weigering oploopt en u beslist om in beroep te gaan, verandert de procedure.” Voor dat nieuwe beroep gaat u naar de Raad van State voor Wallonië en Brussel en in Vlaanderen naar een speciale raad die Raad voor Vergunningsbetwistingen genoemd wordt. “Op dat niveau wordt ook het wettelijke karakter van de weigering onderzocht”, legt de specialist uit. “Die Raad kan de beslissing nietig verklaren, bv. omdat ze niet voldoende gemotiveerd is.” Als de weigering van de bouwvergunning nietig verklaard wordt, wordt de procedure hernomen op het moment waarop de geannuleerde beslissing werd genomen. De beroepsinstantie (regering of provincie) moet dus opnieuw een uitspraak doen rekening houdend met het arrest van de Raad van State.

Beroep: denk eerst goed na

“U denkt er beter twee keer over na of u een procedure start”, legt Dominique Vermer uit. “Als u voor de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen verschijnt en die Raad de beslissing nietig verklaart omwille van een onvoldoende motivering, kan de instantie, die opnieuw een uitspraak moet doen over de aanvraag, gewoon de weigering beter motiveren en dan staat u weer aan de start.” U raadpleegt dus beter een advocaat voor u aan die lijdensweg begint. “Een specialist in die materie kan uw kansen op slagen inschatten. Als die te miniem zijn, zal hij u afraden om ermee verder te gaan.” Maar wat moet u dan doen?

Optie 2: een nieuwe bouwaanvraag

Als uw beroep geweigerd wordt of als uw advocaat u afraadt om in beroep te gaan, is alles niet noodzakelijk verloren. “Er bestaat immers een oplossing die veel eenvoudiger is: uw plannen aanpassen”, verzekert Dominique Vermer ons. “Als de gemeente haar weigering correct gemotiveerd heeft, weet u precies wat er niet klopt. Het kan om de breedte of de hoogte van een raam gaan of om de diepte van het gebouw… In dat geval kunt u met de hulp van uw architect uw plan aanpassen en een nieuwe aanvraag indienen. Als de weigering niet voldoende gemotiveerd is, wat wel eens gebeurt, kunt u in beroep gaan. Het Gewest of de provincie zal u dan de nodige details bezorgen.” U kunt zo veel bouwaanvragen indienen als u wilt, voor zover er natuurlijk echte verschillen zijn met het vorige project.

Een weigering van een bouwvergunning betekent dus niet het einde van al uw dromen: u kunt uw plannen altijd een andere wending geven en van uw woning het nestje van uw dromen maken.