HomeMijn geld beherenBetaalt uw aannemer zijn schulden niet?

Betaalt uw aannemer zijn schulden niet?

Als u als ondernemer of zelfstandige werken voor beroepsdoeleinden laat uitvoeren, bent u verplicht na te gaan of de aannemer, op wie u een beroep doet, schulden heeft bij de fiscus of de sociale zekerheid. Hoe gaat u daarvoor te werk? Wat zijn de gevolgen als u het niet doet?

Doet u voor werken in onroerende staat voor beroepsdoeleinden een beroep op een aannemer die fiscale of sociale schulden heeft? Let dan goed op, want als hij in gebreke blijft, is het mogelijk dat u als opdrachtgever die schulden moet betalen. Erger nog, het is zelfs mogelijk dat u de schulden van de onderaannemers moet betalen! Ten minste als u onderstaande richtlijnen van de administratie niet volgt. Belangrijk detail: een particulier die werken laat uitvoeren, moet zich daar gelukkig geen zorgen over maken.

Welke werken?

Het gaat om alle bouw-, renovatie-, afwerkings- ,herstellings-, afbraak- en zelfs onderhoudswerken van onroerende goederen en roerende goederen die door hun bestemming onroerend worden.

Die hoofdelijke aansprakelijkheid werd zelfs uitgebreid tot activiteiten in de bewakings- of vleessector.

Hoe beschermt u zich?

Het eerste dat u moet doen om u te beschermen tegen het risico dat u hoofdelijk aansprakelijk gesteld wordt voor de schulden van uw aannemer, is u daarover informeren. Het volstaat dat u het ondernemingsnummer invult op de onlinedienst Check Inhoudingsplicht van de FOD Financiën. U vindt meer details over uw plichten op de site van de FOD Financiën en op de portaalsite van de sociale zekerheid. Of nog eenvoudiger: bekijk deze tutorial om uw aannemer te checken via uw smartphone.

Idealiter voegt u bij elke verschuldigde factuur het bewijs dat uw aannemer op het moment van betaling geen fiscale noch sociale achterstallen had.

Wat doet u in geval van schulden?

Als blijkt dat uw aannemer schulden heeft, moet u:

  • bij sociale schulden 35% van het factuurbedrag (exclusief btw) doorstorten naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ);
  • bij fiscale schulden 15% van het factuurbedrag doorstorten naar de FOD Financiën.

Het is dus mogelijk dat u in totaal 50% van het bedrag dat u aan de aannemer verschuldigd bent, moet doorstorten (voor de juiste procedure vindt u meer info op de site van de RSZ en de FOD Financiën).

En als u het niet doet…

Als u dat bedrag niet doorstort naar de bevoorrechte schuldeisers, de fiscus en de RSZ, bent u misschien het equivalent van de facturen, die u een beetje te snel betaalde, verschuldigd. Dan betaalt u de facturen eigenlijk twee keer…

En dat is niet alles: daarbovenop riskeert u een boete van 35% en - last but not least - dat uw eigen bedrijf op de lijst van ondernemingen met sociale schulden terechtkomt.

Van zijn kant moet uw aannemer aan de RSZ de locatie van de werken laten weten, evenals de identiteit van de opdrachtgever, de begin- en einddatum van de werken.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang tal van tips en informatie over sparen, lenen en beleggen.