HomeVoordelig lenenBesparen op registratierechten in Brussel

Besparen op registratierechten in Brussel

Een huis kopen is voor de meeste mensen de duurste aankoop van hun leven. Elke besparing daarop is dan ook mooi meegenomen. 

Notaris Eric Spruyt, vennoot bij Berquin Notarissen in Brussel

Notaris Eric Spruyt, vennoot bij Berquin Notarissen in Brussel, ook docent aan de KU Leuven en HUB-Fiscale Hogeschool, legt uit welke kortingen het Brussels Gewest voorziet op de registratierechten.

“Registratierechten zijn verschuldigd op de ‘registratie’ van bepaalde documenten zoals notariële akten. Aangezien u bij de aankoop van een huis langs de notaris moet passeren om een akte te laten maken, moet u dus ook zulke registratierechten betalen. “Die registratierechten bedragen in Brussel 12,5%. Ze worden berekend op de verkoopprijs plus de bedongen lasten”, aldus notaris Spruyt. “Op een bedrag van pakweg 180.000 euro bent u dus 22.500 euro registratierechten aan de fiscus verschuldigd”.

Kop van het peloton

“Met dat percentage zit Brussel wereldwijd helemaal aan de kop van het peloton”, aldus de notaris. “Het Europese gemiddelde ligt op ongeveer 6%. In Denemarken betaalt men helemaal geen registratierechten, in Zweden en Noorwegen 1%, in het VK 1,5%. Ook Frankrijk en Luxemburg (5%) en Nederland en Spanje (6%) zitten flink onder onze tarieven.”

Het aantal gunstmaatregelen rond de registratierechten is trouwens minder uitgebreid in Brussel dan in Vlaanderen. Het Vlaamse ‘klein beschrijf’ bijvoorbeeld, de vermindering van de registratierechten bij de aankoop van een bescheiden woning, is in Brussel al een tijdje volledig afgeschaft. De zogenaamde ‘meeneembaarheid’ (waarbij vroeger betaalde rechten in mindering gebracht kunnen worden bij een nieuwe aankoop) heeft in Brussel nooit bestaan.

“Registratierechten vormen, samen met successierechten, een belangrijke brok van de Brusselse begroting”, zegt notaris Spruyt. “Allicht dat er daardoor weinig ruimte is voor fiscale stimuli inzake vastgoed vastgoed.”

Het abattement

Dat neemt niet weg dat er ook in Brussel gunstmaatregelen zijn, die bij aankoop van vastgoed een flinke slok op de borrel betekenen. De blikvanger is allicht het ‘abattement’.

“Het abattement wil zeggen dat de heffingsgrondslag waarop de registratierechten berekend worden, wordt verminderd”, legt notaris Spruyt uit. “In Brussel bedraagt die vermindering 60.000 euro. Als de woning in een zogenaamde ‘ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en stadsvernieuwing’ ligt -  een RVOHS - dan is dat zelfs 75.000 euro. In ons voorbeeld wordt die 12,5% dan niet berekend op 180.000 euro, maar op 120.000 euro of zelfs maar 105.000 euro voor een huis in RVOHS-gebied.”

Concreet betaalt u bij toepassing van het abattement 7.500 euro minder registratierechten (12,5% van 60.000 euro) of 9.375 euro (12,5% van 75.000 euro). U moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste: de kopers moeten natuurlijke personen zijn, moeten het goed in volle eigendom kopen en dat binnen de twee jaar als hoofdverblijfplaats betrekken. Voor een appartement op plan of in aanbouw bedraagt die termijn drie jaar. “De koper moet ook – en dit is nieuw sinds 1 januari 2013 - vijf ononderbroken jaren zijn hoofdverblijfplaats in het gekochte goed behouden”, aldus de notaris. “Na kritiek van Europa is het niet langer voldoende dat u in het Brussels Gewest blijft wonen.”

Bij aankoop van een bouwgrond of een huis op plan of in aanbouw, hebt u geen recht op abattement. Bij aankoop van een appartement op plan wél, maar dan alleen voor wat betreft de prijs die u betaalt voor ‘de grond’. Dit schema maakt veel duidelijk:

Bouwgrond Geen abattement
Appartement op plan (+ perceel bouwgrond) Abattement
Appartement in oprichting (+ perceel bouwgrond) Abattement
Nieuw gebouwd appartement (+ perceel bouwgrond) Abattement
Woonhuis op plan (+ perceel bouwgrond) Geen abattement
Woonhuis in oprichting (+ perceel bouwgrond) Geen abattement
Nieuw gebouwd woonhuis (+ perceel bouwgrond) Abattement

Wederverkoop

Nog een laatste gunstmaatregel voor Brussel, is de gedeeltelijke teruggave van betaalde kooprechten wegens een wederverkoop. Als u uw woonst binnen de twee jaar na de aankoop opnieuw verkoopt, kunt u 36% van het betaalde bedrag aan registratierechten terugvorderen.

Tot slot nog dit: de bepaling van de kortingen op registratierechten en zeker de toepassing ervan op ‘speciale gevallen’ (aankoop door vastgoedhandelaars of aankoop onder btw-stelsel bijvoorbeeld) is voer voor specialisten. Voor een gepersonaliseerde berekening maakt u beter een afspraak met uw notaris.