HomeSlim sparenBeschermingsfonds voor deposito’s: wat met uw gemeenschappelijke rekening?

Beschermingsfonds voor deposito’s: wat met uw gemeenschappelijke rekening?

Als mijn vrouw en ik 200.000 euro op een gemeenschappelijke spaarrekening hebben staan, is dat bedrag dan volledig gedekt door de Europese bankgarantie? (Raymond, 67 jaar)

Na de financiële crisis van 2008 heeft Europa in 2010 een minimale bescherming van de depositohouders opgelegd. Volgens de Europese richtlijn geldt die bescherming tot 100.000 euro per persoon (en natuurlijk per bank).

Voor welke deposito’s?

De bankwaarborg van 100.000 euro per persoon geldt voor:

  • zichtrekeningen
  • spaarrekeningen
  • termijnrekeningen
  • kasbons (als ze op een effectenrekening staan)

De garantie dekt het totaal van die verschillende tegoeden.

Gemeenschappelijke rekeningen: fifty fifty?

Voor rekeningen op naam van twee of meer titularissen, wordt het saldo evenredig verdeeld tussen de titularissen (behalve als een notariële overeenkomst of een vonnis het anders bepaalt). Als u en uw echtgenote 200.000 euro op een gemeenschappelijke rekening hebben staan, hebt u volgens de depositogarantieregeling elk 100.000 euro. Uw spaargeld wordt dus volledig beschermd door de waarborg. Voor zover natuurlijk dat u – apart of samen - geen andere rekening hebt bij diezelfde bank.

Als u bv. 100.000 euro op een gemeenschappelijke spaarrekening hebt staan en elk nog eens 50.000 euro op een andere spaarrekening bij die bank, geldt de volgende waarborg:

  • 50.000 euro in eigen bezit
  • 50.000 euro per persoon op de gemeenschappelijke rekening

Met andere woorden: u hebt alle twee 100.000 euro bij die bank staan en zowel uw geld als dat van uw echtgenote is volledig beschermd.

Stel uw vraagBekijk alle vragen