HomeSlim sparenBescherming van deposito’s: Belgische of buitenlandse bank?

Bescherming van deposito’s: Belgische of buitenlandse bank?

Sinds de crisis vragen spaarders zich af of hun geld wel veilig staat op hun spaarrekening. Is het in geval van nieuwe verwikkelingen 100% beschermd?

Sinds de Europese richtlijn ter bescherming van deposito’s in 2008 van kracht werd, is het spaargeld van bankklanten gewaarborgd. Als een kredietinstelling failliet gaat, verzekert die waarborg hen de terugbetaling tot een bedrag van 100.000 euro per persoon van de tegoeden, die de bank zelf niet kon terugbetalen aan haar klanten. De bankwaarborg geldt voor tegoeden in speciën gedeponeerd op een zichtrekening, een termijnrekening of een spaarrekening. Ze dekt ook kasbons, op voorwaarde dat ze op een effectenrekening bewaard worden.

Hetzelfde voor iedereen?

Geldt die bankwaarborg voor alle banken in België? Ja en nee. De toepassing hangt inderdaad af van het juridisch statuut van de bank in kwestie. Er zijn drie mogelijkheden:

1. De tegoeden worden bewaard bij een kredietinstelling naar Belgisch recht (bank, beursvennootschap, beheersvennootschap voor portefeuilles of collectieve beleggingen): in dat geval is het beschermingsmechanisme voor Belgische deposito’s, dat een waarborg van 100.000 euro voorziet, van toepassing.

2. De tegoeden worden bewaard bij een Belgisch bijkantoor van een kredietinstelling uit een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte. In dat geval is het beschermingsmechanisme van het land in kwestie van toepassing. Aangezien de Europese limiet van 100.000 euro een minimum is, bent u er zeker van dat u ook goed beschermd bent. In bepaalde gevallen is de bescherming zelfs groter dan degene die geldt voor de instellingen naar Belgisch recht. Enige moeilijkheid: u moet onderhandelen met het beschermingsfonds van het land in kwestie om uw spaargeld terug te krijgen.

3. De tegoeden worden bewaard bij een Belgisch bijkantoor van een instelling van een land buiten de Europese Economische Ruimte. Die instellingen worden oogedekt door het Belgische beschermingsmechanisme.

Veiligheid voor alle deposanten

Alle tegoeden bewaard bij een bank in België die op één van de bovenvermelde lijsten staat, genieten dus van de depositobescherming. Uw spaargeld is dus veilig in België, wat er ook gebeurt!