HomeBeleggen op maatBescherming van de spaarders: hoe zit het met mijn beleggingsfondsen?

Bescherming van de spaarders: hoe zit het met mijn beleggingsfondsen?

Met veel interesse las ik uw artikel over de bescherming van spaargelden. Ik heb onthouden dat mijn spaarrekeningen en kasbons beschermd zijn tot 100.000 euro. Maar hoe zit het met de aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die op mijn effectenrekening staan? (Dimitri, 35 jaar)

U kunt op beide oren slapen. Uw beleggingen blijven uw eigendom, moest uw bank failliet gaan.

De roerende goederen die op uw effectenrekening staan, zijn niet gedekt door het garantiefonds. Maar ze genieten van een andere bescherming, die nog efficiënter is: die van het eigendomsrecht.

Uw beleggingen en niet van uw bank

De roerende goederen die u op een effectenrekening zet, zijn inderdaad uw eigendom. Uw bank is gewoon de bewaarder ervan. Zij moet ze u teruggeven zodra u erom vraagt. Vergelijk het met een kluis. Moest uw bank failliet gaan, is het compleet ondenkbaar dat zij uw kluis zou openen om de inhoud ervan te verkopen. Dat geldt voor aandelen, obligaties, beveks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen en andere roerende waarden op uw effectenrekening. In geval van faillissement kan uw bank noch haar curator die effecten verkopen om eventuele verliezen te dekken. Ze zijn verplicht om uw eigendom terug te geven. De enige reden waarom u uw effecten niet zou terugkrijgen, is een administratieve of opzettelijke fout van de bank. En die – toch wel heel uitzonderlijke – gevallen worden tot 20.000 euro per klant gedekt door een apart fonds.

Geen bescherming tegen waardeverlies

Die bescherming geldt uiteraard niet voor de effecten zelf. Als hun waarde daalt, bent u de enige die daarvan de gevolgen draagt. Net daarom verplicht de Europese wetgeving (en meer bepaald MiFID) elke bank om voor haar klanten een beleggersprofiel op te maken. Uw bank mag u alleen beleggingsproducten voorstellen die overeenkomen met uw kennisniveau en risicoprofiel.

Stel uw vraagBekijk alle vragen