HomeMijn geld beherenBeroepskosten: forfaitaire bedragen of werkelijke kosten aangeven?

Beroepskosten: forfaitaire bedragen of werkelijke kosten aangeven?

Voor de Belgische fiscus zijn er twee manieren om beroepskosten in te brengen. Ofwel kiest u voor forfaitaire bedragen ofwel brengt u de werkelijk gemaakte kosten in. Waarop moet u letten bij de keuze tussen die twee? 

Zoals we al uitlegden, mag elke burger van dit land, of hij nu zelfstandige is, loontrekkende of ambtenaar, zijn beroepskosten fiscaal inbrengen. Ofwel kiest hij daarbij voor forfaitaire barema’s ofwel brengt hij de werkelijk gemaakte kosten in. In dat tweede geval moet hij die wel bewijzen met facturen of bonnen.

“Het forfaitaire bedrag wordt door de fiscus berekend volgens barema’s die jaarlijks worden geïndexeerd”, legt Bart Vermoesen van het accountancykantoor Moore Stephens uit. “Als je voor het forfait kiest, moet je niets invullen. De fiscus houdt daar automatisch rekening mee bij het opstellen van het aanslagbiljet.”

Uitgaveposten

Als u toch ervoor kiest om uw werkelijke kosten in te brengen, moet u rekening houden met verschillende uitgaveposten . “Het belangrijkste voor particulieren is waarschijnlijk wel het woon-werkverkeer”, zegt Vermoesen. “Daarvoor mag je 15 eurocent per kilometer inbrengen, heen en terug. Als je bijvoorbeeld op dertig kilometer van je job woont, is dat dus negen euro per dag. Voor onze overheid is het dus interessant dat je niet te ver van je job woont (lacht).”

In die 15 cent zitten alle kosten inbegrepen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud, de car wash en de verzekering. “De enige uitzondering zijn de intresten op de autolening”, legt Vermoesen uit. “Ook die mag je nog apart inbrengen. Let op:  die 15 cent geldt alleen voor de vaste plaats van tewerkstelling. Als je dus ’s morgens bijvoorbeeld een klant gaat bezoeken, dan moet je de werkelijke kosten voor die dag op basis van bewijsstukken gaan berekenen. Dat is een vaak een hele klus. Maar het kan de moeite waard zijn, als het echt regelmatig voorvalt.”

Internet en telefoon

Naast de autokosten kunt u nog wel wat dingen aangeven. Zelf aangekochte boeken of studiemateriaal bijvoorbeeld. Of uw computer, uw telefoon en de internetverbinding als u regelmatig thuis werkt. “Als je in dat geval een bureau in je huis gebruikt, is die ook aftrekbaar”, zegt de fiscalist. “Stel dat die tien procent van de oppervlakte van je huis bedraagt. Dan mag je je huis afschrijven over bijvoorbeeld 30 jaar en daarvan dan 10% in aftrek brengen. Daarnaast zal je dat bureau natuurlijk ook moeten verwarmen en van elektriciteit voorzien. Ook 10% van die kosten mag je dan fiscaal aangeven.”

Wel goed om te weten: niet elke kost mag je voor 100% in rekening brengen. “Restaurantkosten worden bijvoorbeeld maar voor 69% aanvaard. De auto is maar voor 75% aftrekbaar in de personenbelasting. Verkeersboetes zijn helemaal niet aftrekbaar. Dat is natuurlijk om misbruiken in te dammen.”

Vriendelijke fiscus

Voor wie twijfelt tussen het systeem met de reële kosten en de forfaitaire bedragen, heeft Vermoesen nog een handige tip. “Als je de reële kosten wilt aangeven, maar je weet niet of het forfaitaire systeem al dan niet voordeliger is, dan zal bij de berekening van de belastingen automatisch het forfaitaire systeem gebruikt worden als dit hoger is dan de werkelijk aangegeven kosten. De fiscus neemt altijd wat voor jou het voordeligst is.”

Als u precies wilt weten welke percentages gehanteerd worden bij de berekening van de forfaitaire barema’s, kunt u terecht op de website van de FOD Financiën.