HomeBeleggen op maatBeleggingsfondsen: actief of passief beheer?

Beleggingsfondsen: actief of passief beheer?

Beleggers hebben de keuze uit twee soorten fondsen: passief of actief beheerde fondsen. Wat is het verschil? Wat zijn de voor- en nadelen?

De benamingen ‘passief beheer’ en ‘actief beheer’ hebben in feite betrekking op de manier waarop de fondsen beheerd worden.

Passief beheer

Passief beheerde fondsen bestaan uit indexfondsen (ook EFT’s of trackers genaamd).

  • Doel: een indexfonds volgt een index (zoals de Bel-20 of de Dow Jones) door die te weerspiegelen. Ofwel bootsen de fondsenbeheerders de samenstelling ervan exact na en kopen ze alle effecten in dezelfde verhoudingen. Ofwel volgen ze een strategie waardoor ze met andere middelen hetzelfde rendement halen.
  • Beheerskosten: de beheerskosten zijn beperkt, omdat de doelstelling erin bestaat om de prestaties van een index na te bootsen. De beheerders moeten geen complexe strategie uitdokteren.

Actief beheer

Er bestaan enorm veel fondsen die actief beheerd worden.

  • Doel: actieve beheerders moeten de prestaties van een referentie-beursindex verslaan. Dat doen ze met behulp van een beleggingsstrategie die u in het prospectus van het fonds vindt.
  • Beheerskosten: de kosten van zulke fondsen zijn hoger, omdat de beheerders de evolutie van het fonds nauwgezet volgen, hun beleggingen continu evalueren en heel wat beursverrichtingen uitvoeren. Een deel ervan dient ook om de kosten van de portefeuille (‘inducement’ genoemd) te dekken. In feite liggen de kosten niet veel hoger dan de die van een passief beheerd fonds.

Welke zekerheid op rendement?

Het verwachte rendement is altijd afhankelijk van het genomen risico.

  • Passieve fondsen bootsen het rendement na van de index die ze volgen. U bent dus afhankelijk van die index. Als hij stijgt, neemt uw rendement in dezelfde verhouding toe. Omgekeerd vermindert de waarde van uw belegging evenredig.
  • Actieve beheerders doen er alles aan om de prestaties van een index te verslaan. Als zij de juiste keuzes maken, presteert het fonds beter dan zijn referentie-index. Anders niet. De referentie-index evolueert ook op zichzelf.

Kortom, of u nu in een actief of passief fonds belegt, u moet altijd rekening houden met de risico’s. Daar tegenover staat dat het mogelijke rendement hoger ligt dan bij een belegging zonder of met beperkter risico. Dat maakt fondsen dus interessant. Vergeet niet dat u op lange termijn belegt en dat risico en rendement altijd hand in hand gaan.