HomeBeleggen op maatBeleggingsavond bij Record Bank: tips om te starten met beleggen.

Beleggingsavond bij Record Bank: tips om te starten met beleggen.

Op 21 april 2016 hebben meer dan honderd klanten van Record Bank een beleggingsavond bijgewoond. Op het menu: een schets van de huidige economische context en tips om een goede start te maken in de beleggerswereld.

Pascal Paepen, financieel specialist en professor aan de KU Leuven en de Thomas More Hogeschool, gaf die avond een uiteenzetting over de huidige economische context en de opportuniteiten ervan voor de belegger.

Lage rentevoeten

Eerste vaststelling: de rentevoeten staan zowel in Europa als in de Verenigde Staten heel laag. En dat zal nog lang zo blijven. Gewoonweg omdat dat noodzakelijk is voor de landen om zich tegen een haalbare kostprijs te kunnen financieren. Pascal Paepen merkt op dat de Verenigde Staten, net zoals veel Europese landen, een staatsschuld hebben die groter is dan het bruto binnenlands product. Hun schulden zijn dus hoger dan alle rijkdom die op hun territorium in één jaar gecreëerd wordt. Parallel staan de banken niet graag kredieten toe aan bedrijven. En dat verlamt de heropleving van de economie. Om hen te stimuleren om meer kredieten af te sluiten, heeft de Europese Centrale Bank de rentevoet die de banken voor hun deposito’s krijgen negatief (-0,40%) gemaakt. Maar die maatregel lijkt niet voldoende te zijn. Het is dus niet uitgesloten dat de rente nog daalt. Zwitserland kent bv. al een rentevoet van - 0,75%. Die situatie is natuurlijk niet positief voor de spaarder. Hij moet tevreden zijn met de minimumrente. In 2007 bracht 100.000 euro op een spaarboekje jaarlijks nog 4.580 euro op. In september 2015 was dat amper 100 euro.

De spaarrekening juist gebruiken

Als de spaarrekening niet interessant is, moet dat de spaarder er – volgens Pascal Paepen - toe aanzetten om zijn financiële situatie opnieuw te bekijken. Hij pleit ervoor dat de spaarrekening vooral moet dienen als reserve voor geplande en onvoorziene uitgaven. De spaarder moet dus op zoek gaan naar oplossingen om zijn geld op langere termijn te beleggen.

Obligaties vermijden

De staatsobligaties – een ander traditioneel toevluchtsoord – zijn vandaag al even onaantrekkelijk als spaarrekeningen. De veiligheid die ze bieden, gaat gepaard met een heel laag rendement. Voor Pascal Paepen heeft het geen zin om voor obligaties van ondernemingen te kiezen, omdat ze meer opbrengen. Een obligatie biedt immers geen garantie op terugbetaling op de vervaldag. Als de uitgevende onderneming problemen heeft of zelfs failliet gaat, krijgt de ongelukkige belegger in het beste geval slechts een deel van zijn kapitaal terug. De hogere rentevoet van die obligaties is trouwens een compensatie voor het grotere risico. Het is natuurlijk altijd mogelijk om dat risico te verdelen door beleggingen te diversifiëren. Maar zo’n strategie vraagt heel wat middelen.

Bieden aandelen soelaas?

Vervolgens vergelijkt Pascal Paepen aandelen met obligaties. Op 10 jaar brengen kwaliteitsobligaties jaarlijks gemiddeld 0,50% op. In die tijdspanne leveren aandelen gemiddeld 4% op. Als de belegger elk jaar zijn winsten opnieuw belegt (die op hun beurt ook winst genereren), is het verschil op 10 jaar aanzienlijk. Aandelen brengen dan bijna 43% meer op dan obligaties. Blijft de vraag van het gelopen risico.

Niet zulke verontrustende schommelingen

De financiële markten jagen veel kandidaat-beleggers inderdaad angst aan. Volgens Pascal Paepen komt dat deels door de manier waarop de media daarover informeren. De crisismomenten en de sterke koersdalingen halen altijd het nieuws. Terwijl de kleine dagelijkse stijgingen amper aangehaald worden. Op enkele uitzonderingen na stijgen de beurzen elk jaar in waarde. Maar over heel het jaar gezien kennen ze ook een gemiddelde daling van 16%. Het zijn net die schommelingen die de kandidaat-belegger angst aanjagen. En dat is niet terecht, volgens Pascal Paepen. Een goede belegging is een belegging op lange termijn die binnen dat perspectief bekeken moet worden. Op lange termijn brengen aandelen gemiddeld 5 à 6% per jaar op. Een stuk meer dus dan obligaties en spaarrekeningen.

Hoe slim beleggen?

Om uw geld slim te beleggen volstaan volgens Pascal Paepen enkele heel eenvoudige principes. Die zijn gebaseerd op één strategie: diversifiëring. Leg dus niet al uw eieren in één mand. Of beleg niet al uw geld op hetzelfde moment. Concreet raadt hij het volgende aan:

  • Beleg slechts het geld dat u kunt missen. Gebruik de spaarrekening alleen om een reserve aan te leggen voor toekomstige betalingen of als appeltje voor de dorst.
  • Beleg regelmatig kleine bedragen (elk trimester of beter nog elke maand).
  • Geef de voorkeur aan beleggingsfondsen. Daarmee kunt u beter diversifiëren. Als u een deelbewijs – hoe klein ook – van een fonds koopt, hebt u toegang tot een portefeuille die in tientallen verschillende ondernemingen belegt. En dat vermindert uw risico.
  • Volg de dagelijkse bewegingen van de beurzen niet, maar wel de grote tendensen. Als u over verschillende jaren belegt, mogen de dagelijkse of wekelijkse schommelingen u niet verontrusten.

Dankzij die voorzichtige principes geniet de kandidaat-belegger van een goed rendement op lange termijn en beperkt hij zijn risico’s. Beleggen is dus een beetje het nieuwe sparen, besluit Pascal Paepen.