HomeBeleggen op maatBeleggingen: wat is een dakfonds?

Beleggingen: wat is een dakfonds?

Dakfondsen zijn beleggingsfondsen. Hun bedoeling is om het spaargeld van beleggers in te zamelen en te beleggen volgens een vooraf bepaalde strategie die uitgebreid beschreven staat in het prospectus.

In fondsen beleggen?

‘Klassieke’ beleggingsfondsen kopen zelf financiële activa (zoals aandelen, obligaties, opties, grondstoffen, enz.). Dakfondsen daarentegen beleggen in een reeks van klassieke fondsen die ze zelf geselecteerd hebben.

Diversificatie

Het grootste voordeel van dakfondsen? Meer diversificatie. Elk klassiek fonds waarin een dakfonds belegt, heeft in een groot aantal activa belegd. Door die fondsen in zijn portefeuille te vermenigvuldigen, belegt een dakfonds onrechtstreeks in heel veel financiële instrumenten. En door de diversificatie verkleint het risico. Bent u een voorzichtige belegger? Dan is een dakfonds een goede strategie. Zeker als u het risico van uw beleggingen nog wilt beperken.

Selectie

Dakfondsen kiezen de fondsen met zorg uit. Als ze beleggen in fondsen met actief beheer, opteren ze voor de fondsenbeheerders met de beste reputatie. Beleggen ze in indexfondsen, dan stellen ze hun korf zorgvuldig samen uit de meest stabiele of beloftevolle markten.

Een verstandige keuze

Voor kleine beleggers zijn dakfondsen dus een interessante optie. Voor hetzelfde geld bieden ze meer diversificatie en bijgevolg minder risico. Daarbovenop doet u een beroep op de expertise van verschillende fondsenbeheerders. Neem die mogelijkheid zeker eens onder de loep als u een deel van uw spaargeld op lange termijn wilt beleggen.