HomeBeleggen op maatIs beleggen in een indexfonds (ETF) een goed idee?

Is beleggen in een indexfonds (ETF) een goed idee?

Volgens een recente studie van de Universiteit van Maastricht zouden particulieren, die willen beleggen, beter een indexfonds dan aandelen kopen. Wat moeten we daaruit besluiten?

De resultaten van die studie zijn zeker geen verrassing voor financiële professionals. De twee onderzoekers hebben zich gefocust op de beleggingsresultaten van Nederlandse particulieren die zelf aandelen en obligaties op de beurs kopen.

Aandelen kopen: meer nadelen dan voordelen

Volgens de studie behalen particulieren die op de beurs actief zijn, maar een matig tot zelfs ondermaats rendement. Daarvoor zijn er verschillende redenen:

  • Hoge transactiekosten: de transactiekosten van de tussenpersonen (banken, online trading platformen, makelaars) dalen, als het volume stijgt. Bij de meeste particulieren gaat het maar om een heel klein volume. De transactiekosten hebben dus een grote impact op het rendement. Vooral omdat u ze zowel bij de aankoop als bij de verkoop moet betalen.
  • Onvoldoende diversifiëring: om het risico van uw portefeuille te beperken is het belangrijk om uw beleggingen zo veel mogelijk te spreiden. Dat is niet makkelijk. Diversifiëring betekent dat u uw beleggingen zo selecteert dat ze elkaar aanvullen. Met de bedoeling het globale risico binnen de perken te houden zonder het potentiële rendement te verminderen.
  • Onvoldoende kennis: professionele beleggers volgen hun beleggingen continu actief op. Ze maken gebruik van gespecialiseerde informatiediensten. Bovendien hebben ze een gespecialiseerde opleiding gevolgd, waardoor ze de complexiteit van de beursmechanismen beter vatten.
  • Niet realistisch over eigen prestaties: veel amateurbeleggers focussen op hun winsten en vergeten de verliezen die ze geleden hebben

Wat kunnen we besluiten?

Volgens de onderzoekers van de Universiteit van Maastricht hebben particuliere beleggers twee opties. Ofwel beschouwen ze het als een hobby die wel eens duur kan uitvallen. Ofwel veranderen ze hun strategie en beleggen ze in een indexfonds of tracker (ETF).

Beleggen in een of meer gemeenschappelijke beleggingsfondsen kan ook een interessant alternatief zijn. Die fondsen worden beheerd door professionals. Wat maakt dat ze bovenvermelde nadelen niet hebben. Doordat ze een betere diversifiëring bieden, nemen de risico’s eigen aan beleggingen op de beurs af. Traditionele fondsen en indexfondsen sluiten elkaar niet uit en kunnen perfect deel uitmaken van een evenwichtige beleggingsportefeuille. Elke belegging moet goed overwogen worden. U goed informeren is dus de boodschap als u een beslissing wilt nemen die optimaal aan uw situatie beantwoordt.