HomeSlim sparenBelastingen op spaarinkomsten: welke voorheffing op mijn kasbon?

Belastingen op spaarinkomsten: welke voorheffing op mijn kasbon?

“Ik heb belegd in een kasbon die dit jaar vervalt. De intresten werden gekapitaliseerd sinds de uitgifte. Hoeveel bedraagt de roerende voorheffing?” (Marie-Paule, 65 jaar)

Als u een kasbon koopt, hebt u twee opties:

  • De intresten worden uitbetaald gedurende de hele looptijd van de kasbon, meestal op de verjaardag van de uitgiftedatum.
  • De intresten worden gekapitaliseerd: ze worden toegevoegd aan het kapitaal en genereren op hun beurt intresten. Ze worden samen met het kapitaal op de vervaldag uitbetaald.

In de twee gevallen zijn de intresten onderworpen aan roerende voorheffing.

Welke belasting op die belegging?

De roerende voorheffing op de intresten wordt ‘aan de bron’ geheven op het moment van de uitbetaling. Concreet betekent dat dat de uitgever van de kasbon ze ‘inhoudt’ als hij de verschuldigde intresten betaalt.

Het tarief van de roerende voorheffing is het tarief geldig op het ogenblik van de uitbetaling van de intresten. De intresten van een kasbon die in 2013 uitbetaald worden, zijn dus onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%.

Stel uw vraagBekijk alle vragen