HomeMijn geld beherenBelastingaangifte: wat moet u weten?

Belastingaangifte: wat moet u weten?

Zoals elk jaar valt het begin van de zomer samen met een formaliteit waar u niet omheen kunt: uw belastingaangifte. Enkele belangrijke aandachtspunten.

1. Wanneer moet u uw belastingaangifte indienen?

De limietdatum hangt af van de manier waarop u uw aangifte invult.

  • Aangiftes op papier moeten uiterlijk op 30 juni 2016 aankomen op het adres vermeld op de enveloppe.
  • Elektronische aangiftes via Tax-on-web moeten uiterlijk op 13 juli 2016 ingediend worden. Opgelet: de dagen voor die datum is de site het meest belast. U loopt dan het risico dat u niet ingelogd geraakt. Wacht dus niet tot het laatste moment.
  • Aangiftes via een boekhouder: in dat geval hebt u de tijd tot 27 oktober 2016.

2. U kreeg geen papieren aangifte. Is dat normaal?

Hebt u vorig jaar uw aangifte elektronisch ingevuld? Dan is het volledig normaal dat u geen papieren formulier ontvangen hebt. De fiscus gaat er inderdaad van uit dat u dit jaar op dezelfde manier te werk wilt gaan.

3. Is het absoluut noodzakelijk om een elektronische aangifte in te dienen?

Nee, u hebt altijd de keuze. Als u terug een papieren formulier wilt, kunt u dat aan de FOD Financiën vragen. De elektronische aangifte biedt wel een aantal voordelen. U krijgt een raming van uw belastingen. Zo weet u onmiddellijk of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

4. Wat moet u doen als u een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt?

Sommige belastingplichtigen krijgen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. De belastingadministratie vult de gegevens in die ze kent. Dat gebeurt alleen voor eenvoudige en stabiele situaties. Als u akkoord gaat met het voorstel, moet u niets doen. U krijgt dan automatisch uw aanslagbiljet. Anders hebt u twee mogelijkheden:

  • Het antwoordformulier ten laatste op 30 juni 2016 aan het juiste adres per post terugbezorgen.
  • Het voorstel uiterlijk op 13 juli 2016 via Tax-on-web aanpassen (de velden zijn ook al ingevuld zoals op uw aangifte).

5. Waar vindt u hulp bij het invullen?

Hebt u vragen over uw aangifte? Dan helpt de FOD Financiën u graag verder.

  • Telefonisch via het nummer 02 572 57 57.
  • Op de gemeentelijke zitdagen in heel het land.
  • U kunt ook terecht bij uw lokaal belastingkantoor.