HomeVoordelig lenenAutolening: wat is de contractuele restwaarde?

Autolening: wat is de contractuele restwaarde?

Mijn zoon heeft een lening op afbetaling afgesloten voor een nieuwe auto. In zijn contract staat een rubriek ‘contractuele restwaarde’. Wat is dat juist? (Christian, 64 jaar)

Zoals u wellicht weet, betaalt u voor een lening op afbetaling maandelijks:

  • een deel van het geleende kapitaal terug
  • plus de intresten verschuldigd op het geleende kapitaal

De laatste aflossing is identiek aan alle voorgaande en die dient om het laatste stukje van het geleende kapitaal terug te betalen.

Ballonkrediet: meer terugbetalen op het einde

U kunt ook voor een ander type financiering opteren: het balloonkrediet. Het principe is eenvoudig: in plaats van het volledige kapitaal terug te betalen tijdens de looptijd, betaalt u slechts een gedeelte ervan terug. De laatste aflossing, de grootste, noemen we ‘ballon’. Het gaat om een bedrag dat u overeengekomen bent toen u uw contract bent aangegaan, namelijk de contractuele restwaarde.

Aangezien u een deel van het kapitaal pas bij de vervaldatum van het krediet terugbetaalt, liggen de maandelijkse aflossingen van een ballonkrediet in het algemeen lager dan die van een klassieke financiering. U moet er uiteraard voor zorgen dat u op dat moment over voldoende middelen beschikt.

Sneller van auto veranderen

Een ballonkrediet wordt om die reden meestal gebruikt om de aankoop van een auto te financieren waarvan men weet dat men hem bij de vervaldag van het krediet zal doorverkopen. Met de som die die verkoop oplevert, betaalt men dan de laatste aflossing (de ‘ballon’) geheel of gedeeltelijk terug.

Stel uw vraagBekijk alle vragen