HomeBeleggen op maatAls u in een fonds belegt, krijgt u dan dividenden?

Als u in een fonds belegt, krijgt u dan dividenden?

Als ik in een aandelenfonds beleg, betaalt dat fonds dan dividenden uit? Indien ja, moet ik roerende voorheffing op die dividenden betalen? Wat met de buitenlandse aandelen in dat fonds? (Werner, 73 jaar)

Net zoals voor alle fiscale kwesties, is het niet mogelijk om u een exact antwoord te geven. Alles hangt af van de situatie.

We gaan ervan uit dat uw fonds volledig uit aandelen bestaat. Fondsen die meer dan 25% aan obligaties bevatten, zijn immers aan andere regels onderworpen.

Bevek of gemeenschappelijk beleggingsfonds?

Ga eerst en vooral na wat de juridische vorm van uw fonds is. Ofwel is het een bevek – de meest voorkomende vorm in ons land – ofwel een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) - heel populair in Frankrijk.

In tegenstelling tot de bevek, heeft het GBF geen rechtspersoonlijkheid. Vanuit fiscaal standpunt wil dat zeggen dat het fiscaal transparant is. Alle opbrengsten worden beschouwd als opbrengsten ontvangen door degene die er deelbewijzen van heeft. In uw belastingaangifte moet u dus het geheel van die inkomsten aangeven, volgens de modaliteiten eigen aan elk fonds.

De bevek heeft wel rechtspersoonlijkheid. U wordt dus belast in functie van wat zij met haar opbrengsten doet. Die kunnen van twee bronnen afkomstig zijn: van de meerwaarde gerealiseerd bij het verkopen van de aandelen of van de dividenden van de aandelen.

Kapitalisatie of distributie?

Uw bevek – we spreken hier alleen over aandelenbeveks – kan de opbrengsten van haar beleggingen op twee manieren gebruiken:

  • Ze belegt ze terug in andere beleggingen. Dan is het een kapitalisatie-bevek. In dat geval hebt u alleen opbrengsten als u een meerwaarde realiseert bij de verkoop van uw bevek. Die meerwaarde wordt niet belast. De taxshift voorziet dat wel in geval van speculatie (als u de bevek snel terug verkoopt). Maar dat is een heel specifiek en eerder zeldzaam geval. Als u de bevek verkoopt, betaalt u wel een beurstaks van 1,32% met een maximum van 2.000 euro.
  • De opbrengsten elk jaar uitkeren in de vorm van een dividend. Dan spreken we van een distributiefonds. Die dividenden worden belast aan 25% (in principe 27% na de taxshift). U betaalt dan wel geen beurstaks meer.

En de dividenden van buitenlandse aandelen?

Als uw bevek belegd heeft in een buitenlands aandeel, worden het dividend uitgekeerd door de onderneming in haar land van oorsprong. Afhankelijk van het land is er al dan niet een heffing aan de bron. En in het ene land is die hoger dan in het andere. Om te vermijden dat u twee keer belast wordt, werden er verschillende systemen in het leven geroepen. De vrijstelling van de Belgische roerende voorheffing op inkomsten van buitenlandse effecten, een overeenkomst tussen de betrokken landen om de dubbele belasting te vermijden of nog ‘akkoorden voor een verminderde voorheffing’.

Kortom, als u niet op de dividenden rekent voor uw huishoudbudget, zijn kapitalisatiebeveks vanuit fiscaal standpunt interessanter. Wat ook de nationaliteit is van de ondernemingen waarin u belegt.

Stel uw vraagBekijk alle vragen