HomeOndernemenAls ondernemer eindejaarspremies uitbetalen zonder liquiditeitsprobleem?

Als ondernemer eindejaarspremies uitbetalen zonder liquiditeitsprobleem?

De meeste ondernemingen, zelfs de kleinste, geven vandaag een 13de of zelfs 14de maand aan hun werknemers. Maar dat weegt op hun financiën. Nochtans is het mogelijk om die uitgave te spreiden.

In grotere bedrijven maken eindejaarspremies sinds lang deel uit van het salarispakket. Maar zelfs de kleinste kmo’s geven tegenwoordig dat voordeel aan hun werknemers om hen te motiveren. Eens te meer omdat die eindejaarspremie fiscaal aftrekbaar is, net zoals elke loonvorm.

Over 12 maanden spreiden?

De uitbetaling van die premies en de werkgeversbijdragen die erbij horen, is meestal een zware kostenpost. U spreidt dat dus beter over het hele jaar. Daarvoor moet u eerst en vooral samen met uw boekhouder of sociaal secretariaat het nodige budget bepalen. En dan hebt u twee opties:

  • U zet zelf het geld opzij: via een doorlopende opdracht bv. kunt u elke maand een twaalfde van dat bedrag naar de spaarrekening van uw bedrijf overschrijven. Op voorwaarde natuurlijk dat u de nodige discipline hebt en die reserve niet voor andere doeleinden gebruikt!
  • Een financiering voor uw eindejaarspremies afsluiten: de meeste banken bieden die formule vandaag aan. Het principe is eenvoudig: uw bank schiet u de som voor op het moment dat u ze nodig hebt. U betaalt ze dan terug over een periode tussen de 6 en 12 maanden. Voordelen: u beschikt over het geld op het ogenblik dat u het nodig hebt en u bepaalt het ritme waarop u het terugbetaalt. En dat in functie van uw middelen.

Dankzij de lagere rentevoeten is de tweede optie zeker interessant. Kers op de taart: de intresten en kosten van de lening zijn fiscaal aftrekbaar!