HomeBeleggen op maat Alles in één keer beleggen: alleen voor de actieve belegger

Alles in één keer beleggen: alleen voor de actieve belegger

Beleggers met een heel actieve beleggingsstrategie kunnen een hoger rendement najagen door op het juiste moment hun beschikbare kapitaal in één keer te beleggen. Maar daar zijn wel risico’s aan verbonden.

Voor de doorsnee belegger zijn periodieke beleggingen de beste investeringsaanpak. Door op geregelde tijdstippen een vast bedrag in een beleggingsfonds te stoppen, investeert u zowel tijdens de dure als tijdens de goedkope momenten van de beurs. Daardoor is het rendement niet afhankelijk van slechts één instapmoment. En moeten beleggers dus niet bang zijn dat ze op het allerslechtste moment hun kapitaal hebben belegd en daardoor voor lange tijd tegen een negatief rendement aankijken.

Maar voor sommige beleggers mag het allemaal net iets vlugger gaan door meteen een groter kapitaal in één keer te beleggen. Die strategie is vooral weggelegd voor de meer kapitaalkrachtige mensen die er rotsvast van overtuigd zijn dat de beurzen zullen stijgen. Ze moeten ook een voldoende grote buffer hebben om niet meteen in paniek te raken als de financiële markten toch onderuit gaan. Ook de hele actieve beleggers kiezen er vaker voor om grotere bedragen in één keer te beleggen. ‘Met gespreide beleggingen is het lastig om heel kort op de bal te spelen. Dat is een nadeel voor de heel actieve belegger, die specifiek zoekt naar regio’s en sectoren die op een welbepaald moment het grootste stijgingspotentieel hebben’, zegt Arne Lebegge van Record Bank.

Complementair

De juiste timing is ontzettend belangrijk voor wie meteen een groter kapitaal in een beleggingsfonds parkeert. Zeker in het huidige beursklimaat – met veel onzekerheid en een grote volatiliteit – is dat een groot risico. Wie begin dit jaar 100.000 euro belegde in de Bel20, staat intussen nog altijd op een verlies van bijna 10.000 euro. Wie wachtte tot midden februari om in de Brusselse sterindex te stappen, staat op een winst van bijna 7.000 euro. ‘Het is bijna onmogelijk om de markt perfect te timen. Wie grotere bedragen in één keer belegt, moet daarom risicospreiding zoeken door te investeren in nog meer regio’s en sectoren’, zegt Lebegge.

Daarnaast hoeft de eenmalige belegging van een groter kapitaal een periodieke aanpak niet in de weg te staan. Beide zijn perfect complementair. ‘In het huidige beursklimaat is het uiterst moeilijk om te voorspellen in welke richting de financiële markten evolueren. Er zijn nu eenmaal nog tal van onzekerheden die roet in het eten kunnen gooien. Zelfs wie denkt dat hij een goed instapmoment heeft gevonden, zou ik adviseren om niet meteen het volledige kapitaal vast te zetten’, zegt Lebegge.

Wie relatief zeker is van zijn stuk, kan extra zekerheid inbouwen door een grotere belegging aan te vullen met periodieke investeringen van een vast bedrag. Gaan de beurzen hoger, dan pikt de belegger alsnog een graantje mee van de stijging. Gaan de beurzen toch lager, dan drukken de periodieke beleggingen de gemiddelde aankoopprijs voor deelbewijzen van een fonds. Zo wordt later opnieuw sneller met winst aangeknoopt.