HomeBeleggen op maat100 dagen president Trump: de gevolgen voor uw beleggingen?

100 dagen president Trump: de gevolgen voor uw beleggingen?

Donald Trump heeft de kaap van 100 dagen in het Witte Huis overschreden. Maar het blijft moeilijk om de impact van zijn (nog te nemen) beslissingen op de Amerikaanse en de wereldwijde economie in te schatten.

Zowel in de politiek als in de economie kunnen honderd dagen een fractie van een seconde of een eeuwigheid betekenen. In het geval van de nieuwe Amerikaanse president is het waarschijnlijk juister om over een fractie van een seconde te spreken. Hoewel de Verenigde Staten geleid worden door een president, moeten de meeste van zijn beslissingen goedgekeurd worden door het Congres. En omdat het programma van de gewezen zakenman zelfs geen unanimiteit binnen zijn eigen partij haalt, zullen de hervormingen die hij wil doorvoeren heel wat tijd nodig hebben om effectief gerealiseerd te worden. De gevolgen ervan zullen dus pas over enkele maanden of zelfs enkele jaren te merken zijn.

Een protectionistische president?

Bekend om zijn opzienbarende uitspraken heeft Donald Trump al verschillende keren kritiek geuit op de internationale verdragen afgesloten door de Verenigde Staten. Zo ondertekende hij al het doodvonnis van het TPP, een vrijhandels- en investeringsverdrag tussen verschillende landen rondom de Stille Oceaan waarover zijn voorganger onderhandelde. Hij kondigde ook zijn intentie aan om opnieuw te onderhandelen over de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA), de vrijhandelszone tussen Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP), waarover vorig jaar veel gesproken werd, lijkt de president ook niet te bevallen. Hij wil ook douanerechten vragen voor import uit China en oefent druk uit op verschillende Amerikaanse bedrijven om hun productie niet te verplaatsen of om ze zelfs terug naar Amerika te brengen. Het laten varen van het TPP zal niet veel aan de situatie veranderen, aangezien het toch nog niet in werking getreden was. En omdat de andere maatregelen nog niet genomen of verder uitgewerkt werden, is het moeilijk om de gevolgen ervan te voorzien. Amerikaanse bedrijven zijn er wat hen betreft niet tegen om hun activiteiten terug naar de Verenigde Staten te brengen. Hun president heeft hen immers een mooi geschenk voorgeschoteld: een fiscale hervorming in hun voordeel.

Een ambitieuze maar onduidelijke fiscale hervorming…

Enkele dagen voor zijn 100ste presidentsdag, heeft Donald Trump de grote lijnen van zijn fiscale hervorming uiteengezet. Als voornaamste maatregel een drastische verlaging van de vennootschapsbelasting tot 15% (de laagste van de OESO), tot grote vreugde van de bedrijven. Daarnaast wil hij ook het aantal belastingschijven voor natuurlijke personen verminderen en vereenvoudigen. Natuurlijke personen zouden niet meer belast worden op hun wereldwijde inkomen zoals dat vandaag het geval is. Die maatregelen lijken eerder positief voor de economie. Maar andere zoals belastingkredieten voor de rijken zijn controversiëler. Nog belangrijker: die vermindering van de belastingdruk moet gefinancierd worden. Er moet dus ofwel gesnoeid worden in het federale budget - de president lijkt daartoe bereid te zijn - ofwel moet er massaal geleend worden. Beide opties hebben een negatieve impact op de economie die moeilijk in cijfers uitgedrukt kan worden. Om succesvol genoemd te kunnen worden, moet de fiscale hervorming meer positieve dan negatieve gevolgen hebben.

Een gunstige economische situatie…

Eén factor speelt in de kaarten van de Amerikaanse president: sinds enkele maanden kent de Amerikaanse economie een heropleving. Het land kent bijna een volledige werkgelegenheid en de Federal Reserve – de Amerikaanse centrale bank – heeft haar referentierentevoet verhoogd om de economie een beetje af te remmen en om de inflatie een halt toe te roepen. Ze voorziet nog verhogingen in 2017 en 2018, ten minste als de economie in de dezelfde richting blijft evolueren.

… maar een mogelijk desastreus presidentschap

Er heest wel heel wat onzekerheid. Wat zal het globale effect zijn van het beleid van Donald Trump? Bij het schrijven van deze regels heeft het Huis van Afgevaardigden de controversiële hervorming van Obamacare goedgekeurd. Dat was het verplichte systeem voor sociale zekerheid dat Obama in het leven geroepen had. Veel zwakkere Amerikaanse burgers zullen daaronder lijden. Ten minste als die hervorming door de Senaat goedgekeurd wordt. Moeilijk dus om de gevolgen ervan op de economie in te schatten.

Onzekerheid

Dezelfde vragen stellen zich voor alle maatregelen die de president aangekondigd heeft. Zowel zijn fiscale hervorming als zijn protectionistische houding kunnen zich tegen de Amerikaanse economie keren. Is het economische systeem dynamisch genoeg om die schok te verwerken? Of zullen die maatregelen juist een positief effect hebben? In dit stadium is het moeilijk om conclusies te trekken en nog moeilijker om realistische voorspellingen te doen. We moeten dus nog enkele maanden wachten voor de economisten zich echt kunnen uitspreken. Het is inderdaad niet makkelijk voor hen om prognoses te maken als de details van de verschillende maatregelen nog niet gekend zijn. We houden u in elk geval op de hoogte van de verdere evolutie.