HomeBeleggen op maat10 gouden regels voor de voorzichtige belegger

10 gouden regels voor de voorzichtige belegger

U wilt een deel van uw vermogen beleggen? De volgende basisprincipes helpen u een beslissing met kennis van zaken te nemen.


1. Beleg alleen geld dat u kunt missen

Beleggen is niet hetzelfde als sparen. Als u belegt, neemt u risico’s. Beleg alleen dat bedrag dat u zeker kunt missen gedurende enkele jaren.

2. Vergeet niet dat risico en rendement gepaard gaan

Een hoog rendement zal altijd een hoog risico inhouden. Omgekeerd zal een product met een laag risico altijd een minder interessant rendement betekenen.

3. Risico en looptijd gaan samen

Er bestaat nochtans een manier om het risico van een belegging te beperken: de looptijd van de belegging verlengen. Hoe meer u op lange termijn belegt, hoe meer u het risico vermindert.

4. Bekijk de horizon

De horizon van een belegging is de tijd dat u ze in uw portefeuille houdt: één jaar, twee jaar, vijf jaar of tien jaar. Door uw horizon te kennen vóór u belegt, kunt u het product kiezen dat op die looptijd de beste verhouding tussen risico en rendement biedt.

5. Wees kieskeurig met uw beleggingen

Warren Buffet, de bekende beursgoeroe, geeft de volgende twee tips: “Beleg alleen in een aandeel als u 100% tevreden zou zijn om het te behouden, moest de beurs voor 10 jaar sluiten.” En: “Het beste moment om te verkopen, is … nooit!” Met andere woorden kies elke belegging zo nauwkeurig dat u nooit zin zult hebben om ze te verkopen. Of toch bijna nooit.

6. Koop alleen wat u begrijpt

Als u een belegging met kennis van zaken wilt kiezen, moet u perfect begrijpen wat u koopt. Een gouden regel: als u niet in staat bent om het product uit te leggen aan uw partner of een vriend, hebt u het niet volledig begrepen en koopt u het beter niet.

7. Denk eraan dat vele kleintjes één grote maken

Regelmatig kleine bedragen beleggen is minder riskant dan een groot bedrag in één keer beleggen, omdat u op die manier de schommelingen van de markt opvangt.

8. Zet niet alles in op één kaart

De professionals spreken over het ‘diversifiëren’ van uw beleggingen. Dat betekent investeren in beleggingen die genoeg verschillende kenmerken hebben, zodat ze niet allemaal aan hetzelfde risico blootgesteld worden.

9. Ken uzelf

Iedereen heeft een ander beleggersprofiel. Sommigen houden van risico, anderen helemaal niet. Om te weten of een belegging u ligt, denk niet aan de opbrengst ervan. Maar denk aan het maximale bedrag dat u kunt verliezen, als de zaken slecht uitdraaien. Als dat bedrag u afschrikt, is die belegging misschien niet geschikt voor u.

10. Respecteer uw eigen regels

Warren Buffet – nog eens – heeft miljoenen op de beurs verdiend omwille van een heel eenvoudige reden: hij heeft altijd de gedragsregels gevolgd die hij zichzelf opgelegde. Voor elke belegging besliste hij over de koers die zijn winstdoel was en de koers die zijn maximaal verlies was. En hij verkocht zonder enige emotie het aandeel, zodra het één van die twee drempels overschreed. Zijn filosofie was duidelijk: “Ik zal nooit mijn nachtrust laten voor een grotere winst.”